Skip navigation

Az üzleti terv tartalma

Amint arra már az előzőekben rámutattunk, számos különféle üzleti terv létezik, amelyek tartalma, felépítése, részletezettsége igazodik a terv rendeltetéséhez, a vállalkozás méretéhez, tevékenységéhez, forrásadottságaihoz.