Skip navigation

A „mi lenne, ha…” típusú elemzések

Amikor egy beruházási javaslattal foglalkozunk, akkor a nettó jelenérték becslését az általunk készített cash flow előrejelzések alapján végezzük el. Ezen alapeset megvizsgálását követően át kell tekinteni a jövőre vonatkozó különböző eltérő feltételezések hatását a becsléseinkre: azaz különféle forgatókönyveket kell készítenünk. Az alapeset mellett minimálisan általában két másik forgatókönyvet készítünk: egy pesszimista és egy optimista változatot. A „mi lenne, ha..." típusú elemzéseknek többféle változatát ismerjük: az érzékenységi elemzést, a forgatókönyv elemzést és a szimulációt.

Az érzékenységi elemzés a legegyszerűbb fajtája a „mi lenne, ha..." típusú elemzéseknek. Ekkor egyetlen kulcsfontosságú paraméter hatását vizsgáljuk abban a tekintetben, hogy mennyire érzékenyen reagál a beruházás nettó jelenértéke a paraméter értékének megváltozására. Ilyen kulcsfontosságú paraméter lehet:

  • a piac nagysága,
  • a piaci részesedés,
  • az eladási ár,
  • a beruházás egyszeri ráfordításai,
  • a változó és fix költségek növekedése,
  • a kivitelezési idő elhúzódása, vagy
  • az üzemelési idő lerövidülése
  • a beruházás maradványértéke a hasznos élettartam végén.

Az érzékenységi elemzés pozitívuma, hogy rávilágít azokra a változókra, amelyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a becslésünkben szereplő nettó jelenérték különösen érzékenyen reagál egy változóra, akkor ezen paraméter értékét rendkívül gondosan kell előrejelezni, esetleg jobban el kell mélyednünk a változó értékét meghatározó tényezők feltárásában.

Tegyük fel, hogy egy beruházási javaslattal összefüggésben az alábbi adatok állnak rendelkezésére a beruházás nettó jelenértékét illetően egy-egy kulcsfontosságú paraméter különböző értékeinél: 

Paraméter A paraméter értéke Nettó jelenérték a paraméter különböző értékeinél (millió Ft)
Pesszimista Alapeset Optimista Pesszimista Alapeset Optimista
Eladási ár, Ft 65.000 75.000 80.000 -25,0 +150,2 +211,2
Piaci részesedés, % 7 11 15 -93,2 +150,2 +441,2
Változó ktg., Ft/db 43.000 40.000 32.000 +5,3 +150,2 +400,5
Fix ktg., millió Ft 173 162 143 -52,1 +150,2 +112,1

Látható, hogy a kulcsfontosságú paraméterek közül a piaci részesedés változására reagál a legérzékenyebben a nettó jelenérték, célszerű tehát minél pontosabban becsülni az elért %-os piaci részesedést. Az is megállapítható az adatokból, hogy a változó költségek változására is érzékenyen reagál a nettó jelenérték, ám még a pesszimista becslés mellett is pozitív a nettó jelenérték.  

Az érzékenységi elemzés fontos hátránya, hogy az egyes változók hatását elszigetelten vizsgálja, holott ezen tényezők a legritkábban változnak egymástól függetlenül. A forgatókönyv (vagy: szcenárió-) elemzés mint a következő vizsgálati módszer, kiküszöböli ezt a hiányosságot, mivel több tényező egyidejű megváltozásának hatását vizsgálja a nettó jelenérték alakulásával összefüggésben. Ezen módszer abból a szempontból is általánosabbnak tekinthető az érzékenységi elemzésnél, hogy általában többféle (minimálisan általában ötféle) forgatókönyv összeállításán kell alapuljon. (Természetesen a változatok számának további növelésével az elemzés kezelhetetlenül elbonyolódhat.) Az elemzést célszerű a legrosszabb forgatókönyvvel kezdeni, ugyanis ez rávilágít a beruházás nyomán előálló nettó jelenértékek minimumára. Ha a különböző forgatókönyvek alapján kiszámított nettó jelenérték legtöbbje pozitív, akkor megerősítést kapunk a beruházási javaslat elfogadásához. A forgatókönyv elemzés hasznos, mert segít, hogy megbecsüljük egy beruházás potenciális kimeneteleit, arra azonban nem ad választ, hogyan értékeljük ezeket a kimeneteleket.