Skip navigation

A gazdálkodás alapkategóriái: költség és eredmény

Az előző alfejezetben rögzítettük, hogy a vállalatok a tevékenységükhöz erőforrásokat szereznek be, amelyek a számvitel megjelenítés szemszögéből lehetnek eszközformára leképezhetők, vagyis készletezhetők (azaz a mérleg eszközoldalán megjeleníthetők, például az anyag, a tárgyi eszköz) és eszközformára nem leképezhetők, nem készletezhetők, nem raktározhatók (amelyek tehát a mérleg eszközoldalán nem jelennek meg, erre volt példa a munkaerő). A megszerzett és rendelkezésre álló erőforrásokat a működés során felhasználják, hozzájárulva a teljesítmények létrejöttéhez. Az előállított teljesítmények lehetnek termékek (azaz eszközformára leképezhetők, tehát felhalmozhatók, raktározhatók) és szolgáltatások (amelyek eszközformában nem jelennek meg, általában nem is raktározhatók). Ezek értékesítésével eredményt érünk el. Ebben az alfejezetben ezt a folyamatot járjuk körbe.

A vállalatok működése során az alábbi kulcskérdések merülnek fel:

  1. milyen erőforrás-felhasználások történnek?
  2. mi az erőforrás-felhasználások célja?
  3. milyen tevékenységekből származik az eredmény?
  4. milyen tényezők növelik illetve csökkentik az eredményt?

A következőkben ezekre a kérdésekre adjuk meg a válaszokat.