Skip navigation

A vállalkozó személye

A vállalkozás sikerét döntően befolyásolja maga a vállalkozó személye, sőt kijelenthető, hogy a piaci folyamatok mellett talán ennek a tényezőnek van a legnagyobb szerepe. Meggyőződésünk, hogy a vállalkozó személyes tulajdonságai, motiváltságának foka jelentős mértékben determinálja a vállalkozás sikerességét. A vállalkozás a lehetőség létrehozásának vagy megragadásának folyamata, annak végigvitele függetlenül a jelenleg ellenőrzött erőforrásoktól. A vállalkozás magába foglalja az érték meghatározását, létrehozását és elosztását. A vállalkozás emberi kreatív cselekedet (Timmons 1999). Ezért azok az emberek „igazán alkalmasak" vállalkozások indítására és működtetésére, akik a megfelelő kompetenciákkal és motiváltsággal rendelkeznek.

A vállalkozóvá válás kérdéskörét már környezeti tényezők is jelentős mértékben befolyásolják, kezdve a szociális, családi hatásoktól kezdve a birtokolt erőforrásokon át a konkrét lehetőségekig. Először röviden a lehetséges vállalkozói motivációkat tekintjük át, mert a gyakorlati vállalkozáskutatások rámutattak, hogy az ún. alapítói elkötelezettség kiemelkedő fontosságú az induló cégek életben maradása tekintetében. 

Rendkívül különböző tényezők motiválhatnak valakit a vállalkozása elindítására. Szintén alapvető megállapítás, hogy az üzleti siker is jelentős mértékben összefügg a motivációkkal. Erősebben motivált vállalkozók több áldozatot hoznak, magasabb teljesítményt fejtenek ki, ezért valószínűsíthetően sikeresebbek lesznek. Ráadásul a mindennapi gyakorlat arra is rámutatott, hogy a későbbiekben meghozandó vállalkozói döntéseket is nagymértékben determinálják az alapvető motivációk. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a legjellemzőbb motivációs tényezők, minden leendő vállalkozónak érdemes áttekintenie, hogy ő melyik motivációval, vagy motivációkkal rendelkezik, és milyen erős az elkötelezettsége. Leegyszerűsítve: minden egyes vállalkozni kívánó egyénnek érdemes alaposan átgondolnia, hogy miért is akar ilyen jellegű tevékenységet folytatni. Segítségképp a legjellemzőbb tényezők a következőkben foglalhatók össze:

  • Önállóság és függetlenség: az egyik legerősebb motiváció tud lenni, főleg azon személyekre jellemző, akik a hierarchikus, bürokratikus szervezetekben alárendelt pozíciót töltenek be, és ez a helyzet elfogadhatatlanná vált számukra. Az önállóvá válással a személy végre a saját maga ura lehet, természetesen az ezzel járó felelősségvállalással együtt. Általánosságban a „függetlenség iránti vágy" annyira erős, hogy az esetek egy részében az egyébként üzletileg racionális kompromisszumokat és kooperatív magatartási mintákat is felülírja, ezáltal helytelen üzleti döntésekhez vezetve.
  • Lehetőség megragadásának vágya: ez a klasszikus lehetőség motiválta vállalkozás - bárkit megérinthet a vállalkozóvá válás szele, főleg, ha egy piaci rést, lehetőséget fedez fel. Ezzel a vággyal érdemes óvatosan bánni, ha nem jár együtt a későbbiekben részletezett vállalkozói képességekkel, akkor ettől önmagában az üzlet nem lesz sikeres.
  • Önmegvalósítás: a kreativitás, újító szellem termékei inkább egy vállalkozás keretei között érvényesülhetnek nagyobb hatásfokkal, mint egy rugalmatlanabb szervezet falai között. Különösen jellemző ez a típusú motiváció a tudásintenzív, magasabb kvalifikáltsági fokkal rendelkező vállalkozókra. A találmányok, ötletek kivitelezésére saját vállalkozást szoktak létrehozni, ha másként nehézkesen menne (gyakran „álomépítőnek" is szokták ezt a kategóriát nevezni). Itt is megjelenik egy speciális kockázati tényező - az álom megvalósítása gyakran a profittermelő képességnél is fontosabb.
  • Jövedelemszerzés: a vállalkozások legáltalánosabb célja a haszon- vagy jövedelemszerzés. Minden vállalkozó joggal várja el, hogy az általa befektetett munka, idő, pénz után anyagi eredményt érjen el. A vállalkozói tevékenység ún. extra jövedelemmel is kecsegtethet, de minél magasabb a potenciális jövedelem, annál nagyobb a megszerzésével járó kockázat is. Ritka, hogy egyedüli motiváció legyen csak, de ez fordítva is igaz: hosszabb távon a forprofit szektorban nem lehet jövedelemszerzési motiváció nélkül megmaradni.
  • Kényszer: az egyén nem saját szabad akarata alapján válik vállalkozóvá, hanem valamilyen külső körülmény következtében (ilyen lehet pl. a munkahely elvesztése, vagy ennek reális kockázata, még a minimálisan elvárt jövedelem meg nem szerzése foglalkoztatottként stb.). A vállalkozás sikeressége ebben az esetben a legbizonytalanabb, mivel az esetek meghatározó hányadában az ilyen vállalkozók nem feltétlenül rendelkeznek a minimálisan szükséges vállalkozói kompetenciákkal sem.

 Az egyes vállalkozók esetén nyilvánvalóan a fentiek tetszőleges kombinációi jelenhetnek meg. Arra felhívnánk azonban a figyelmet, hogy általában az „önmegvalósító" és a „lehetőségorientált" vállalkozók a legjobban elkötelezettek, míg „muszájból" (kényszer), illetve kizárólag pénzért (jövedelemszerző) vállalkozóknál az igazi alapítói elkötelezettség gyakran hiányzik.