Skip navigation

A működés megjelenítése: az eredménykimutatás

Az eredmény meghatározásával már a mérleg kapcsán is találkoztunk. Akkor úgy fogalmaztunk, hogy az eredmény eszköztöbbletként vagy kötelezettségtöbbletként értelmezhető a mérleg fogalmi keretei között. Ezt a statikus értelmezést bővítettük tovább az üzemi és eredménykör bevezetésével, amelynek keretei között az eredményt a bevételek és ráfordítások különbségeként ragadtuk meg. A bevételek és a ráfordítások igen sokszínűek lehetnek, számos olyan esemény történik a vállalatnál, ami alakítja az eredményt. Ahogy az eszköz és forrásszámlákról rendszeres időközönként összesítő kimutatást (mérleget) készítünk, ugyanúgy szükséges, hogy a bevételekről és ráfordításokról is megfelelő időközönként összevont, áttekinthető, világos rendszerezést készítsünk. Ezt a szerepet tölti be az eredménykimutatás.

Az eredménykimutatás olyan számviteli okmány, amely egy adott időszakra vonatkozóan, előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben tartalmazza a vállalkozás bevételeit és ráfordításait, valamint azok különbségeként a képződő eredményt tevékenységenként és együttesen.

A számviteli törvény alapján ezt azzal egészíthetjük ki, hogy az eredménykimutatás az időszak adózás előtti eredményére ható tényezők bemutatása mellett, tartalmazza az eredményfelosztás folyamatát is, azaz a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti - a vállalkozónál maradó adózott - eredményének levezetését.

Az eredménykimutatás (hasonlóan a mérleghez) a vállalati beszámoló egyik dokumentuma, és mint ilyen, szoros kapcsolatban van a mérleggel. A mérleg a fordulónapi állományi adatokból vezeti le az időszakra vonatkozó eredmény nagyságát. Ezzel szemben az eredménykimutatás a forgalmi adatokra épít, és azok alapján határozza meg az időszak eredményét. Az eltérő adatbázisok ellenére a mérlegben és az eredménykimutatásban levezetett eredménynek meg kell egyeznie. Ebben az értelemben az eredménykimutatás a mérlegben kimutatott eredmény okmányszerű, forgalmi adatokkal való alátámasztása. 

Az eredménykimutatás egyik legfontosabb mutatója az időszak során elért eredmény. Az eredmény - általában megfogalmazva - egy adott számviteli időszak (az üzleti év) bevételeinek és ráfordításainak különbsége. Az eredmény lehet nyereség, ha az időszak bevételei meghaladják az időszak ráfordításait, vagy veszteség, ha az időszak bevételei elmaradnak az időszak ráfordításaitól.