Skip navigation

Üzleti terv típusok

A fentiek következtében az üzleti terv tartalmára és terjedelmére nincs semmilyen egységes előírás. A konkrét tartalmát determinálja, hogy kinek a részére készül, milyen célból, mekkora a vállalkozás mérete, milyen tevékenységet folytat, mely piacon és milyen versenytársak között működik. A követendő vezérelv az, hogy a cél eléréséhez lényegesnek ítélt témák kellő hangsúllyal szerepeljenek. (Nagy - Szűcs 2004) Terjedelem, jelleg szempontjából a következő alapkategóriákat különíthetjük el:

 • Rövid megvalósíthatósági tanulmány (8-10 oldal): elsősorban a befektetők érdeklődésének felkeltésére használható. Fő célja annak bemutatása, hogy a vállalkozás üzleti elképzelései megvalósításra érdemesek és ehhez milyen, mekkora külső pénzeszközöket kell bevonni. (Hemingway - Bálint 2004)
 • Operatív munkaterv: főszabályként a vállalatot bemutató rész elhanyagolható, a teendők részletezését illetően viszont jól kidolgozott, mivel a vállalaton belüli felhasználásra készül. Külalakja lényegtelen, stílusa fesztelenebb. (Bevezetés az üzleti tervezésbe 2006)
 • Teljes üzleti (bemutató jellegű) terv: a vállalkozás elképzeléseinek minél szélesebb körű bemutatását célozza, általában külső felhasználók részére készül, megjelenésében is megnyerő, szakmailag megalapozott, szemléltető táblázatokat, ábrákat tartalmaz.

Számos lehetséges felépítés közül jelen fejezetben leginkább az ún. egyszerűsített üzleti terv sémát ismertetjük. Itt a praktikus használhatóság és a minél könnyebb áttekinthetőség a legfontosabb szempont. Éppen ezért ekkor sincs kötelező formátum. Egy kisebb vállalkozások számára javasolható egyszerűsített üzleti terv általános felépítése a következő:

 • Fedőlap
 • Tartalomjegyzék
 • Összefoglaló
 • A vállalkozás, a termékek és szolgáltatások bemutatása (helyzetelemzés)
 • Gazdasági környezetelemzés (az üzleti magatartás elvei, ügyfelek, érintettek, a piac és a fogyasztói viselkedés elemzése
 • Az üzleti modell kialakítása (versenyelemzés, stratégiaalkotás, a konkrét üzleti modell, amit a vállalkozás követni kíván)
 • A vállalkozás működtetése, funkcionális tervek kidolgozása (termelési, üzemeltetési terv, személyi feltételek, emberi erőforrások, humánpolitikai terv, pénzügyi terv, értékesítési terv, marketing terv).
 • Az üzleti elképzelések és a terv megvalósíthatósága (ütemterv a megvalósításhoz, kockázatelemzés).
 • Mellékletek