Skip navigation

A vállalkozás növekedéséhez vezető tényezők

A szervezetek fejlődésének törvényszerűségei rendkívül nagymértékben függenek számos tényezőtől, kezdve az adott cég sajátosságaitól az iparág jellemzőin át egészen az adott tevékenységre jellemző optimális üzemméretig. Megjelentek olyan általános törvényszerűségek, amelyek az elmúlt néhány évtizedben megfigyelésre kerültek az üzlet világában, és egy adott szervezet operatív működtetésében is segítséget nyújthat ezek ismerete. Következésképp röviden tárgyaljuk, hogy miért fontos a növekedés a szervezetek életében, külön kitérve a vállalkozás növekedéséhez vezető külső és belső feltételekre.

Mielőtt a növekedéssel kapcsolatosan felmerülő konkrét kérdéseket tárgyalnánk, feltétlenül hasznosnak véljük egy általános megállapítás megtételét: A szervezetek fejlődéséhez, vagy „nem fejlődéséhez" vezető tényezőket két különböző csoportba sorolhatjuk, és mindkettő alapjaiban befolyásolhatja a döntéseinket:

  • Szinte minden esetben vannak szubjektív tényezők, melyeke a vállalkozó személyi sajátosságaitól és egyéni motivációitól függenek.
  • Másrészt természetesen minden cég életében jelen vannak a döntéseket befolyásoló objektív tényezők. A gazdasági racionalitás, a kockázatok csökkentése és az eredményességi számítások megkívánják a fejlődést, szinte minden egyes szervezetnek létezik egy „optimális mérete", melynél a legmagasabb eredményt tudja termelni, gyakran meglehetősen alacsony szintű kockázat mellett.

Egy másik problematika a „milyen gyorsan kellene" nőnünk kérdése, mivel gyakori (és hibás) döntés, amikor a vállalkozó gyorsabb növekedésre próbálja ösztönözni a szervezetet, mint azt a piaci lehetőségek, a szervezet működési sajátosságai, és az üzleti környezet lehetővé tenné. Az ilyen hibák elkerülése érdekében szeretnénk rávilágítani, hogy már számos egészséges és nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozást tett tönkre a vállalkozó az ilyen döntésekkel. El kell fogadni azt a tényt, hogy minden egyes cégnek van egy egészséges növekedési pályája, amelytől a lehetőségekhez mérten minél kisebb mértékben szabad csak eltérni. Annak ellenére, hogy gyakran a szubjektív tényezők meghatározó fontosságúak, azért egy racionális döntéshozatalnál a lehetőségek meglehetősen világosan kijelölik a rendelkezésre álló alternatívákat. Pontosan milyen tényezők alapján is hozhatja meg a vállalkozó a növekedéssel kapcsolatos döntéseit? Alapjaiban véve két paraméter határozza meg a kereteket:

  • Egyrészt a lehetőségek felső korlátját jelentik a piaci tényezők. Minden egyes szituációban létezik egy piaci által meghatározott korlát, amely felülről határozza meg a növekedési ütemet. Ez elég jól érzékelhető a mindennapi tevékenység során, illetve piackutatással jól feltérképezhető. Ebben az esetben a piac bővülése, a versenytársak aktivitása, az átcsábítható vevők, illetve a vásárlások gyakoriságának, intenzitásának fokozása a kulcskérdések.
  • Másrészt a szervezet fejlődésének lehetőségei is bekorlátozhatják a rendelkezésünkre álló bővülési ütemet. Gyakori jelenség, hogy a szervezet nem fejlődik együtt az árbevétel növekedésével, vagy rossz döntések, vagy az objektív feltételek által meghatározottan.

Feltétlenül rá kell világítanunk, hogy a fenti két korláttal kapcsolatosan is maradéktalanul érvényesül az ún. „legszűkebb keresztmetszet elve". Ezen azt értjük, hogy a maximális növekedési ütem minden esetben a két korlát által kijelölt (esetleg általunk elképzelt (?)) közül az alacsonyabb. Ez azt jelenti konkrétabban, hogy hiába engedne a piac egy gyorsabb növekedést, ha a szervezet csak egy alacsonyabb bővülésre alkalmas. Ugyanez értelemszerűen fordítva is igaz: annak ellenére sem sikerül egy gyorsabb növekedést elérnünk, hogy a vállalkozás minden szervezeti jellemzőjében alkalmas erre, ha a piaci lehetőségek nem tesznek lehetővé egy ilyen ütemű előrelépést.

Síelő Sándor hosszas mérlegelés után nyitott egy kis sportboltot. Anyagi lehetőségei igen végesek, sajnálatos módon meglehetősen szerény árukészletet tud fenntartani, nincs érdemi választék. A vevői folyamatosan jelzik, hogy nagyobb választékra vágynak, lojalitásból kitartanak Sándor mellett, de fontolgatják, hogy inkább a városban lévő nagyobb boltban szerzik be eszközeiket. Sándor előtt két lehetőség áll, mert azt érzékeli, hogy a jelenlegi helyzet hosszabb távon tarthatatlan. Az egyik lehetőség az, hogy érdemben bővíti üzletét, komoly mennyiségű banki hitelt felvéve, illetve halasztott fizetést kérve a beszállítóitól. A másiklehetőség pedig a fókuszálás, lehet, hogy érdemes lenne csak sífelszereléseket (és azon belül is egy-két márka termékeit) értékesíteni. Sándornak a második megoldás a szimpatikusabb, mert ehhez ért, illetve ezzel az üzletmérettel kapcsolatos kockázatokat képes kezelni véleménye szerint.