Skip navigation

A számviteli transzformáció és annak tárgya

A számviteli transzformáció az a folyamat, amelynek során a vállalatnál végbemenő folyamatok, változások a számviteli információs rendszer számára rendszerezett adatokká, majd az érdekhordozók számára hasznos információkká válnak.

Mire is irányul a számvitel figyelme? Egyszerűen fogalmazva, a gazdálkodót érintő mindazon történésekre, amelyek hatással vannak a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, amiről információt igényel az érdekhordozói kör. A számviteli transzformáció e jelenségek összességét tradicionálisan a vagyonban és annak változásaiban jelöli meg. A számviteli transzformáció tárgya tehát a vagyon. A vagyonfogalom azonban erősen differenciálódik, más és más tartalmat hordoz(hat) az érdekhordozói kör egyes szereplői számára. Így például a menedzsment részéről minden olyan erőforrás vagyon lehet, amely hozzájárul a profit termeléséhez, a vállalat értékének növeléséhez. A hitelezőknél elsődleges szempont, hogy a vagyon biztos fedezetet teremtsen a kihelyezett hitelnek a teljes futamidő alatt; míg a tulajdonos számára a tulajdonosi értéket megtestesítő tehermentes (saját) vagyon az elsődleges. Eltérő lesz a vagyon meghatározása a folyamatosan működő vállalatok, illetve az átalakuló, megszűnő vállalkozások esetében is (a továbbiakban csak a működő vállalatok esetét tárgyaljuk).