Skip navigation

Tőkekoncentrációval, tőkeösszefonódással járó kapcsolatok

A tőkeösszefonódással járó kapcsolatok megvalósulhatnak olyan formában, amelyben a vállalatok elveszítik mind jogi, mind gazdasági önállóságukat: a két vállalat egyesül és új néven él tovább a szervezet, esetleg az egyik vállalat magába olvasztja a másikat (ekkor az egyik neve eltűnik, a másiké megmarad).

Fúziók és felvásárlások

A PricewaterhouseCoopers (PwC) 1998-ban jött létre a Price Waterhouse és a Coopers & Lybrand egyesülésével. Mivel a két vállalat egyesült, tehát nem arról volt szó, hogy az egyik (a nagyobb, tőkeerősebb) felvásárolta volna a másikat, a két cég eredeti nevét az új cégnévben is megőrizték.

Felvásárlásra lehet példa, hogy a felszámolás alatt álló Herz Szalámigyárat 2010-ben a Csányi érdekeltségébe tartozó Bonafarm Zrt. vette meg. Bár a Herz mint önálló cég eltűnt, a termékek egy részét azóta az ehhez a cégcsoporthoz tartozó Pick Zrt. gyártja, a gyártósorok egy része is a Pickhez került.

Forrás: http://www.pwc.com/hu/hu/aboutus/cegtortenet.jhtml

Vannak ugyanakkor olyan lehetőségek is a tőkekoncentrációra, melynek során a vállalatok jogi önállósága megmarad - azaz kft.-kbe, rt.-kbe stb. szerveződnek -, de gazdasági önállóságukat elveszítik, egységes irányítás alá kerülnek. Ezeket a tulajdonlás útján kialakuló függőség viszonyok alapján létrejövő vállalatcsoportosulásokat (vállalatcsoportokat) német szóhasználattal konszernnek hívják [4].

Pontosabb definíciót adnak Bühner és munkatársai (2002), akik szerint a konszern: „Az a vállalati csoportosulás, melynek - jogilag is önálló - tagjai az együttes piaci fellépés, a fejlesztési források racionalizálása, az optimális tőkeallokáció, valamint az összehangolt termék (szolgáltatás)- és technológiapolitika érdekében egységes irányítás alatt működnek valamely tevékenységi ágazatban vagy több ágazatban."

A vállalatcsoportba tömörülő vállalatok, vállalkozások általában különböző szerepeket töltenek be: jellemzően van egy „csúcsszervük", irányító társaságuk (az anyavállalat), mely tulajdonolja a kisebb vállalatok, vállalkozások (a leányvállalatok) részét vagy egészét. E leányvállalatok létrejöhetnek úgy, hogy az anyavállalat maga alapítja őket, de szerezhet tulajdonrészt vásárlással is. Az is elképzelhető, hogy kisebb társaságokat az anyavállalatból szervezik ki, és kapnak önálló jogi formát.

Példa vállalatcsoportokra

Az ismertebb hazai vállalatcsoportok közé tartozik a már korábbi példánkban említett Bomafarm Csoport. Ennek tagjai többek között a Pick Szeged Zrt., ami a húsiparban tevékenykedik, a Sole-Mizo Zrt., ami tejipari termékeket gyárt, a B-Bábolna Takarmány Kft., a Csányi Pincészet Zrt., a Pick Szállítási Kft., a Dalmand Zrt. és a Humán Komplex Kft.. Utóbbi TB, bér- és munkaügyi szolgáltatásokkal foglalkozik, és a Pick Zrt. emberi erőforrás menedzsment osztályának kiszervezésével jött létre. Kiszolgálja a cégcsoport igényeit, de kívülről is fogad megrendeléseket.
Egy másik híres hazai vállalatcsoport a MOL Csoport. A MOL leányvállalatai: az INA horvát olajtársaság, a Slovnaft és a TVK Nyrt. (azaz a Tiszai Vegyi Kombinát). A TVK-nak szintén vannak leányvállalatai, ilyen pl. TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft., vagy a TVK-Erőmű termelő és Szolgáltató Kft.

Harmadikként említhetjük az ISD Dunaferr Vasmű Zrt-t, aminek több leányvállalata is van. Ilyen pl. a Dunaferr Vámügynökség Kft., ami a Dunaferr vámügynöki tevékenységét végzi, illetve a kamionterminál üzemeltetését. Egy másik leányvállalat a DUTRADE Zrt., ami acéltermékek kereskedelmével foglalkozik. Az ISD Portolan Kft. szintén a Dunaferr tulajdonában van, alapvetően logisztikai feladatokat lát el, foglalkozik vasúti, közúti, folyami és tengerhajózási szállítmányozással, raktározással és kikötői szolgáltatásokkal is.

Forrás: http://www.bonafarmcsoport.hu, http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/leanyvallalatok/, http://www.dunaferr.hu/hu/rolunk/tagvallalatok

A konszernek szervezeti felépítése meglehetősen változatos, de általában két nagyobb típust szoktak elkülöníteni: megkülönböztetik az ún. törzsház konszernt és a holding konszernt. A törzsház konszernek esetén maga az anyavállalat is előállít terméket vagy szolgáltatásokat (azaz végez alaptevékenységet), ugyanakkor a konszernirányítási feladatokat is ellátja. A holding konszernek esetén az anyavállalat nem végez termelő tevékenységet, kizárólag a vállalatcsoport irányításával foglalkozik. A holding konszern elnevezés onnan ered, hogy a „holding" szót kettős értelemben is használják: egyrészt jelenti magát a vállalatcsoportosulást (azaz az irányító és az irányított társaságok összességét), másrészt magát az anyavállalatot, azaz pusztán az irányító társaságot is.

A két típus közül a törzsház konszern akkor alkalmazható, ha nincs túl sok irányítandó társaság. Ha nagyszámú irányítandó társaság van vagy túl heterogén a tevékenységük, érdemesebb a holding konszern formátumot választani, mert ilyenkor az anyavállalat kizárólag az irányításra koncentrálhat. Az ilyen típusú konszernekben nincsenek szerepzavarok, összeférhetetlenségi problémák (mint a törzsház konszernek esetén). Az is előnyös lehet, hogy a holding konszernben torzításmentesen mérhetőek a teljesítmények, mert nem mosódik össze az anyavállalatnál az irányítási és az alaptevékenység. Ugyanakkor problémát okozhat, hogy az irányított társaságok úgy érzik, a csúcsszervet („vízfejet") nekik kell eltartaniuk.

Vállalatcsoport az önkormányzatoknál

Az önkormányzatok az önkormányzati tulajdonban álló vállalkozásokból, épp azért, hogy megtakarítást érjenek el (pl. közös beszerzések, szolgáltatás-igénybevétel nagyobb tételben, legyenek ezek banki szolgáltatások vagy irodaszerek), vagy kihasználják az együttműködésből adódó egyéb előnyöket (pl. közös portaszolgálat), előszeretettel szerveznek vállalatcsoportot az általuk működtetett cégekből.

Békéscsaba Önkormányzata pl. 2008-ban megbízott egy tanácsadó céget a város tulajdonában álló vállalkozások egységes irányítási rendszerének kialakítására. Itt hat különálló szervezet felelt az olyan tevékenységekért, mint pl. ingatlan bérbeadás, fizetős parkolók üzemeltetése, ipari park és inkubátorház működtetése, sportszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, vízmű üzemeltetése, temetkezési szolgáltatások stb.. A hat szervezettel kapcsolatos irányítási feladatok és jogok a polgármester, a közgyűlés és a bizottságok között oszlottak meg az SZMSZ alapján, de ez szétaprózott irányításhoz, és a tulajdonosi jogok nem hatékony gyakorlásához vezetett. A tanácsadó cég a városnak vagy a holding konszern vagy a törzsház konszern formátumot javasolta, végül ez utóbbi mellett téve le a voksát. Mindkét ötlet lényege az volt, hogy hozzanak létre egy olyan gazdasági társaságot, amely (részben vagy egészben) tulajdonolja a kisebb társaságokat, így az önkormányzatnak csak az így létrejövő konszern csúcsszervét kell irányítania. Ez tehermentesíti az Önkormányzatot és erősíti a tulajdonosi funkciók hatékonyabb gyakorlását. Az így létrejövő gazdasági társaság egységes tervezési és ellenőrzési/beszámolási (kontrolling) rendszert vezethet be, így a gazdasági teljesítmények jobban láthatóvá válnak.

Forrás: http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/7357_0_0_IFUA_helyzetelemzes.pdf

[4] A német szóhasználat mellett hazánkban is leterjedt az angol eredetű holding elnevezés. Ez egyrészt szintén a vállalatcsoportot jelöli általában, másrészt holdingnak hívunk egy speciális konszern formát is.