Skip navigation

Döntés a beruházásokról: a beruházás gazdaságossági számítások

A beruházás gazdaságossági számítások olyan eljárások, amelyekkel a beruházási javaslatokról számszerűsíthető kritériumok formájában lehet döntéseket hozni. Ezek a számítások két csoportba sorolhatók. Az első csoportba azok a számítások tartoznak, amelyek nem veszik figyelembe a pénz időértékét. Ezek a statikus számítások. A statikus számítások körébe tartozik a megtérülési idő. A második csoportba pedig azok az eljárások sorolhatók, amelyek számításba veszik a pénz időértékét is. Ezek a dinamikus számítások. A leggyakrabban alkalmazott dinamikus számítások a nettó jelenérték, a belső megtérülési ráta vagy a jövedelmezőségi index meghatározására épülnek.