Skip navigation

Hazai pályázati rendszer keretei, 2014-2020

Miután megismertük az Európai Unió támogatási rendszere mögött álló logikát és stratégiai keretrendszert, továbbá bepillantást nyertünk a közvetlen brüsszeli források pályázati rendszerébe, célszerű áttekinteni azt, hogy mindezen keretek hogyan jelennek meg a magyar pályázati rendszerben. Magyarországon a 2014-2020-as programozási periódusban 9 operatív program mentén történik az EU-társfinanszírozott projektek finanszírozása, melyek megoszlását a 8.1. táblázat mutatja.

8.1. táblázat A hazai operatív programok (OP) forrásmegoszlása 

Operatív Program Az OP aránya a teljes támogatáshoz képest
Területfejlesztési Operatív Program (TOP) 16,15%
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 39,40%
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,55%
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 10,94%
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 14,77%
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 13,69%
Koordinációs Operatív Program (KOP) 1,50%
Vidékfejlesztési Operatív Program (VOP)*  
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)*  
Összesen 100%

Forrás: palyazat.gov.hu alapján saját szerkesztés 

Az egyes operatív programok átfogó tartalma az alábbiak szerint adható meg:

 1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP (NGM)
  1. versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok,
  2. kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F),
  3. infokommunikációs technológia fejlesztése,
  4. rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés,
  5. kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés,
  6. foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése,
 2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program - VEKOP (NGM)
  1. az intelligens és tudásalapú növekedés (KFI)- versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás (KKV) fejlesztés
  2. a GINOP tükörpályázatait foglalja magába,
  3. az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés,
  4. a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD típus),
  5. a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok,
 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - TOP (NGM)
  1. megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok,
  2. nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai (megyei jogú városok és térségeik),
  3. kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok (CLLD típusú programok), decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok (ESZA)
 4. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program - EFOP (EMMI)
  1. az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén,
  2. a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében,
  3. az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén,
  4. az oktatási, kulturális fejlesztések,
  5. a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása,
  6. a kutatási fejlesztések
 5. Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program - IKOP (NFM)
  1. a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása,
  2. a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása,
  3. a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása,
  4. a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása,
  5. integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban
 6. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program - KEHOP (NFM)
  1. a klímaváltozásra történő felkészülés,
  2. a víziközmű szolgáltatás fejlesztése,
  3. a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,
  4. a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések,
  5. a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések,
  6. az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás
 7. Vidékfejlesztési Program - VOP: a vidéktérségek projektjeit tartalmazza
  1. a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
  2. a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása,
  3. az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása,
  4. a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása,
  5. az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben
 8. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program - MAHOP
  1. a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
  2. az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
  3. a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása,
  4. a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése,

Fontos változások a 2007-2013-as programozási periódushoz képest hazánkban:

 • A minisztériumok negyedévente nyilvánosságra hozzák a pályázati ütemtervet, így a pályázatok tervezhetősége megnő.
 • A papíralapú ügyintézést megszüntetik, a pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
 • A rendszert összekötik az állami adatbázisban szereplő információkat, csökken a benyújtandó dokumentumok száma.
 • Az egyablakos elbírálással tovább egyszerűsítik a rendszert annak érdekében, hogy a pályázók képesek legyenek maguk is beadni pályázataikat.
 • Iskoláknak, kórházaknak egyéb közcélú intézményeknek nem kell a jövőben pályázniuk.
 • Az elnyert források felhasználásban gördülő finanszírozást vezetnek be.
 • A kisebb összegű támogatásokat a vállalkozások automatikusan megkaphatják.
 • A pályázó maga döntheti el, hogy pályázatírót bíz-e meg a munkával, vagy az ingyenes állami szolgáltatást veszi igénybe
 • Az eddig NFÜ szerepét a miniszterelnök veszi át,
 • Az irányító hatóságok a minisztériumok részegységei, amit helyettes államtitkárok vezetnek, a 8.2 táblázat szerint.

8.2. táblázat Az operatív programokhoz tartozó intézményrendszer 2014-2020 

Operatív Program Felelős Tárca Irányító Hatóság
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP NGM NGM
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP NFM NFM
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP NGM NGM
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP NGM NGM
Vidékfejlesztési Operatív Program VOP VM VM
Magyra Halgazdálkodási Operatív Program MAHOP VM VM
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program NFM NFM

Forrás: palyazat.gov.hu alapján saját szerkesztés