Skip navigation

Marketingkommunikáció (Promotion)

Nem elegendő jó terméket kifejleszteni, megfelelő áron kínálni a fogyasztóknak, és hatékonyan értékesíteni azt, erről tájékoztatni is kell a fogyasztókat, vagyis el kell juttatni hozzájuk termékünkről szóló üzenetünket. A marketing eszköztár negyedik csoportját alkotó módszerek és megoldások legfontosabb jellemzője, hogy segítségükkel a vállalat kommunikál a potenciális és jelenlegi vásárlókkal, az üzleti partnerekkel, szállítókkal, kereskedőkkel, a közvéleménnyel, és tulajdonképpen az érdekeltek teljes körével annak érdekében, hogy saját üzleti céljainak megfelelően befolyásolja piaci magatartásukat. Az eszközcsoportot egy szóval piacbefolyásolásként vagy marketingkommunikációként szokták nevezni a gyakorlatban - míg a köznyelvben tévesen csak a reklámozásra szűkítik jelentését. A piacbefolyásolás célja kettős, egyrészt a fenti csoportok számára történő információnyújtás, tájékoztatás, másrészt pedig a befolyásolás, meggyőzés vagy éppen figyelemfelkeltés. A kommunikációs aktivitások tárgya egyaránt lehet a vállalat által előállított termék (áru vagy szolgáltatás) és maga a vállalat is.

A marketingkommunikáció által jut el a pozícionálás során kialakított imázs a fogyasztókhoz, vagyis így tudjuk elkülöníteni termékünket, szolgáltatásunkat a versenytársaktól, és ez a márkaépítés alapja is. Sokan tévesen azonosítják a marketinget a marketingkommunikációval (vagy még szűkebb értelemben véve a reklámozással), ez utóbbi pedig csak egy - bár fontos - része a teljes marketing tevékenységnek.