Skip navigation

A munkamegosztás és hatáskörmegosztás alapvető módjai

Az alapvető munkamegosztási módok a következők:

Funkcionális munkamegosztás: a munkamegosztás során homogén szakmaterületeket különítünk el egymástól, azokat a feladatokat és az ezekből kialakított munkaköröket helyezzük egy szervezeti egységbe, amik közös szakterülethez tartoznak (pl. kialakítjuk a termelés, a marketing, a pénzügy, a beszerzés stb. szervezeti egységeit).

Tárgyi munkamegosztás: a munkamegosztás során olyan csoportokat képezünk, melyek egy input vagy egy output köré rendezhetők, és ezekhez rendeljük hozzá a szükséges erőforrásokat. Tipikus példája a termék/szolgáltatás szerinti munkamegosztás, amikor az egyes termékcsoportok előállításához szükséges feladatokat, munkaköröket rendeljük egy szervezeti egységhez. De az is elképzelhető, hogy vevőcsoportok vagy anyagcsoport szerint rendelünk ellátandó feladatokat az egységekhez.

Regionális (földrajzi) munkamegosztás: a feladatokat földrajzilag csoportosítjuk, osztjuk meg és az így kialakított csoportokhoz rendeljük a vállalat erőforrásait.

Példa:

Tárgyi (és ezen belül termék szerinti) munkamegosztásra lehet példa egy olyan egészségiparban működő vállalkozás, amelynek egyik részlege foglalkozik az étrend-kiegészítők gyártásával, egy másik részlege sportlétesítmény üzemeltetéssel és sportszolgáltatásokkal (pl. edzőtermeket üzemeltet), egy harmadik részlege pedig film-, video- és televízióműsor-gyártással (pl. jóga- és fitneszvideók, egészséges táplálkozásról szóló filmek készítésével). Ekkor az egyes termékek, szolgáltatások előállítását támogató tevékenységeket is gyakran az adott részleghez rendelik, azaz mindháromban találkozni fogunk pl. marketing tevékenységgel, de csak az adott termékkör, szolgáltatás tekintetében.

Tárgyi (és ezen belül vevő szerinti) munkamegosztásra lehet példa egy olyan kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás, amely külön üzletet és ennek megfelelő termékkört tart fenn hobbi lovasoknak, míg más üzletekben más termékkínálattal várják a profi versenyzőket. Ezt azért tehetjük meg, mert a két vevőtípus igényei alapvetően eltérnek, sokszor más a beszerzési forrás, lényegesen eltérnek az árak.

Regionális munkamegosztásra lehet példa egy olyan vállalkozás, amelyik külön részlegbe szervezi a Kelet-Európát ellátó termelő/szolgáltató egységeit, a Balkánt és Nyugat-Európát ellátó egységeit.

Elképzelhető, hogy egy szervezet többféle munkamegosztási módot is alkalmaz, így pl. elsődlegesen regionálisan szerveződik, de a regionális egységek másodlagosan már funkcionális munkamegosztást alkalmaznak saját szervezeti egységükön belül, azaz a szervezet második szintjén. Olyan szervezetek is vannak, melyek már a szervezet első szintjén is többféle munkamegosztást érvényesítenek egymással párhuzamosan, pl. funkcionális és tárgyi munkamegosztást. 

Egydimenziós szervezeti formáról beszélünk, ha a szervezet az előbb felsorolt munkamegosztás módok közül csak egyet alkalmaz elsődlegesen. Ilyen például funkcionális szervezet, amelyik funkciók szerinti munkamegosztást alkalmaz vagy a divizonális szervezet, amelyik tárgyi vagy földrajzi elhelyezkedés szerint munkamegosztást alkalmaz. (Ezen szervezettípusokat a későbbiekben részletesen tárgyaljuk.) 

Többdimenziós a szervezet, ha az elsődleges munkamegosztás szintjét egymással párhuzamosan alkalmazza a különböző munkamegosztási módokat. Ilyen például a mátrix szervezet (ld. később).

A hatáskörök szabályozása a döntési, utasítás jogkörök megosztását jelenti. 

Egyvonalasnak nevezünk egy szervezetet, ha csak egy szervezeti egységtől (vezetőtől) kaphatnak utasítást az alárendelt egységek, míg többvonalas a szervezet, ha több szervezeti egységtől is érkezhet utasítás.

Nézzük most azokat az alapvető szervezeti formákat, amiket kialakíthatunk kezdetleges, munka- és hatáskörmegosztást nélkülöző vállalkozásunkból! A legegyszerűbb formák egyike a funkcionális szervezet, ami nevét a funkcionális munkamegosztási módról kapta. Nagyobb szervezeti méretnél, differenciáltabb tevékenységnél szoktak áttérni a divizionális szervezeti formára, míg komplex szervezeti környezetben vagy ilyen tevékenységek esetén preferálják a mátrix formát. Ezeknél valójában többféle formát, típust is meg lehet különböztetni, de ezek tekinthetők talán a legalapvetőbbeknek. Nézzük őket részletesen!