Skip navigation

Ösztönzés

Az ösztönzésmenedzsmenthez kapcsolódó legfontosabb fogalmak a javadalmazási rendszer, a kompenzációs rendszer, és az ösztönzés. Hogy e fogalmak közül melyik a legtágabb, illetve legszűkebb kategória, az többféleképpen is megközelíthető. Általában jellemző, hogy a szervezetek az anyagi jellegű, külső motivációs tényezőkre helyezik a hangsúlyt, és kevésbé alkalmazzák tudatosan a nem anyagi jellegű ösztönző elemeket.