Skip navigation

Hosszú távú forrásbevonás: finanszírozási döntések

Miben különböznek a finanszírozási döntések a beruházási döntésektől?

A döntés alaplogikájában nem: most is azokat a finanszírozási lehetőségeket keressük, amelyeknek nem negatív a nettó jelenértékük, persze figyelve arra, hogy a finanszírozási döntések esetén a kezdő pénzáram tipikusan pozitív, azaz pénzhez jutunk, és a későbbiek során negatív előjelű pénzáramlásokkal szembesülünk, hiszen a forráshoz valamilyen pénzkiáramlást generáló ellenszolgáltatás is tartozik (pl. kamatfizetés).

Van azonban két fontos különbség a kétféle döntés között. Volt róla szó, hogy a beruházási döntéseket nehéz (költséges vagy lehetetlen) visszavonni, a finanszírozási döntések azonban korántsem olyan véglegesek, sokkal könnyebben megváltoztathatók. A mérleg forrás oldala rugalmasabban változtatható, mint az eszközoldala. Másodszor, sokkal nehezebb nyerni (vagy veszíteni) egy jó (vagy rossz) finanszírozási stratégiával, mivel a források piacán jóval nagyobb a verseny, mint az eszközpiacokon. Ez azt jelenti, hogy valójában nehéz olyan finanszírozási forrást találni, amelynél a nettó jelenérték lényegesen különbözik nullától. Ezt a tőkepiac hatékony működése okozza. Akkor mondjuk, hogy a tőkepiac hatékony, ha egyetlen értékpapír piaci árfolyamon való eladása vagy megvásárlása sem lehet pozitív nettó jelenértékű ügylet.