Skip navigation

Az emberi erőforrás menedzsment definíciója

Az emberi erőforrás menedzsmenttel számtalan rokon kifejezést használunk a gazdasági köznyelvben ugyanezen tevékenység leírására (pl.: személyzeti menedzsment, személyügyi tevékenység, humán erőforrás menedzsment, munkaügyi tevékenység, stb.). Az angolban leggyakrabban a human resource management, azaz emberi erőforrás menedzsment kifejezéssel találkozhatunk, így gyakran beszélünk e területről a HRM rövidítést használva, a területtel foglalkozókat pedig HR-esekként emlegetjük.

Értelmezésünkben az emberi erőforrás menedzsment nem más, mint a szervezet emberi erőforrásainak hasznosítása a vállalati célok elérése érdekében (Mondy et al. 1998).

Ennek a meghatározásnak három lényegi eleme van:

 1. Az embert erőforrásnak tekintjük, így ezen erőforrással való hatékony gazdálkodás a szervezet számára értéket jelent, gazdaságilag értelmezhető.
 2. Az EEM feladata ezen erőforrás hasznosítási feltételeinek megteremtése, azaz aktív gazdálkodási tevékenység. Az EEM alapvető feladata tehát az ezen erőforrásba való beruházás és haszon realizálása.
 3. Az emberi erőforrás menedzsment nem öncélú tevékenység, kizárólag a vállalati gazdálkodás szerves részeként értelmezhető, és mint ilyen, eredményességének végső fokmérője a vállalati célok eléréséhez történő hozzájárulás mértéke.

Általános tévhit, hogy az emberi erőforrás menedzsment az alkalmazottak jólétéért felel. Az emberi erőforrást nem jóléti, hangulatjavító céllal menedzselik a vállalkozások, hanem azért, hogy elérjék a szervezeti célokat (legyen az profitnövekedés, nagyobb piaci részesedés stb.). Ugyanakkor elégedett, motivált alkalmazottakkal nagyobb valószínűséggel produkálunk elégedett vevőket is, tehát a munkavállalói elégedettség megfelelő szintjének elérése lehet részcélja az EEM-nek, amennyiben ezáltal elérhetők a vállalati célok.

Az emberi erőforrás menedzsment végső célja alapvetően az emberi munkából következő szervezeti szintű hatékonyság és versenyképesség biztosítása. E cél elérése érdekében az EEM részcéljai a következőkben foglalhatók össze (Elbert et al. 2000, 28.o.):

 • segíteni a szervezetet a céljai elérésében;
 • hatékonyan alkalmazni a munkaerő szaktudását és képességeit;
 • jól képzett, jól motivált munkavállalókat biztosítani a szervezet számára
 • a lehető legnagyobb mértékben biztosítani az alkalmazottak elégedettségét, önmegvalósítását;
 • közvetíteni a személyzeti irányelveket, politikát minden alkalmazott felé;
 • segíteni az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását;
 • oly módon menedzselni a változásokat, hogy az az egyének, a csoportok, a vállalat és a tágabb közösség számára kölcsönösen előnyös legyen;
 • a munkavégzés minőségét oly módon fenntartani és fejleszteni, hogy az kívánatossá tegye a szervezeten belüli alkalmazotti létet.