Skip navigation

Biztos (kockázatmentes) egyenértékesek kiszámítása

Egy kockázatos pénzáram biztos (kockázatmentes) egyenértékese az a biztosan rendelkezésre álló pénzösszeg, amit a döntéshozó egy adott időpontban hajlandó lenne elfogadni az ugyanabban az időpontban esedékes, ám kockázatos pénzösszeg helyett. A módszer alkalmazásakor a kockázatos pénzáramot egy átváltási faktor segítségével számítjuk át biztos pénzáramra. Az átváltási faktor értéke 0 és 1 közé esik.

A biztos egyenértékesek alkalmazásával lehetővé teszi, hogy a jelenérték számításánál elkülönítsük az idő és a kockázat hatását. Ezáltal a módszer biztosítja, hogy minden egyes időszak pénzáramlását a saját egyedi kockázatosságát értékelve váltsuk át biztos egyenértékesre. Minthogy a biztos egyenértékes kockázatmentes pénzáramlást jelent, a kockázatmentes kamatlábbal diszkontáljuk.