Skip navigation

Irodalom

Olvasnivaló

Dinya L. (2005): Szervezetek sikere és válsága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. AULA, Budapest.

Hisrich, R. D. - Peters, M. P. (1991): Vállalkozás: Új vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imreh Sz. - Kosztopulosz A. - Prónay Sz. - Pelle A. (2007): Vállalkozói alapismeretek. Oktatási segédanyag. Tempus Közalapítvány Budapest.

Imreh Sz. - Kürtösi Zs. - Majó Z. - Vilmányi M. (2007): A menedzsment alapjai. Távoktatás jegyzet (CD), SZTE GTK, Szeged.

Kurtán L. (2006): Vállalkozás(élet)tan. ELTE Eötvös Kiadó . Budapest.

Lőrinczi Gy. (2000): Vállalkozásgazdaságtan. SZÁMALK Kiadó, Budapest.

Nieuwenhuizen, C. - Groenewald, D. (2008): Entrepreneurs' learning preferences: a guide for entrepreneurship education. Acta Commercii, Vol 8, pp.128-144.

Porter, M. E. (1993): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salamonné Huszty A. (2006): Kis- és középvállalkozások életciklusai. AVF Tudományos Közlemények. 219-234. o.

Salamonné Huszty A. (2007): fejlődési ciklusok és stratégiák a magyarországi kis- és középvállalkozások gyakorlatában. Konferenciaelőadás. Magyar Tudomány Napja Általános Vállalkozási Főiskola (2007. november 12).

Szerb L. (2000): Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. JPTE, Pécs.

Timmons, J. A. (1999): New Venture Creation (5th edition). Irwin Publishers, Chicago.

Timmons J. A. - Spinelli, S. (2003): New Venture Creation (6th International Edition) McGraw-Hill/Irwin Publishers, New York.

Vecsenyi J. (2003): Vállalkozás: Az ötlettől az újrakezdésig. Aula, Budapest.