Skip navigation

2.1.1.2. Tudásbővítés, fogalomtanulás

A lovaglás fogalmával kapcsolatos előző ismeretek kibővítésére nyílik alkalom a lovon való lovagláskor (új fogalom körébe tartozó esetek, jelenségek bemutatása, megtapasztalása, megfigyelése). Sok új fogalom megbeszélésére is lehetőség nyílik (új tulajdonságok, sajátosságok bemutatása): pl.: alkalmazkodás, összehangolódás, kommunikáció, fejlődés, növekedés (2.4. ábra). Az új fogalmakat a vizuális ingereket is közvetítő különféle tevékenységek közben lehet megbeszélni (pl.: lóápolás, ló vezetés, ló etetés közben).

2.4. ábra: A fejlődés fogalmának tanulása [Forrás: saját gyűjtemény]

Az akusztikus ingereket a cselekvő tapasztalás miatt mélyebben megértik a lovasok (az eddig kialakult fogalmi struktúrák közvetett vagy közvetlen tudatosítása). Megbeszélhetik, hogy az új tapasztalatot a saját életükben hogyan tudják alkalmazni (pl.: mit jelent a hétköznapokban az alkalmazkodás, a fejlődés). A későbbiekben egyre inkább lehet beszélni elvontabb fogalmakról (a struktúra kibővítése cselekvések közben az új elemekkel) pl.: felelősség, önbecsülés, hűség, szeretet, hit (új elemeket kifejező szavak beépítése az eddig kialakult szókincsbe). A világunkat mozgató erők megértése, összefüggések felismerése segíti őket abban, hogy megtalálják saját helyüket, feladatukat. Megtörténhet az új tudás hozzákapcsolása a korábbi tudáshoz, alkalmazása, ellenőrzése más tudásterületeken, hasonló fogalomstruktúrák analízise és szintézise. A fogalmak megtanulásának lényege egy kapcsolat kialakítása a tapasztalati és az érzékletességtől elvont valóság között. (Mesterházi, 1998) Amikor a gyermek a lóval kapcsolatos minden lehetséges dolgot megnevez, akkor ezáltal a nyelvi megértés, a fogalomalkotás képessége is fejlődik. (Terhorst, 2001)