Skip navigation

Tesztfeladat a 6. fejezethez

1. Feladat

Válasszon ki a tananyagból 2 alapfeladatot!

Készítsen hozzájuk feladatonként legalább 3 különböző nehézségű változatot!

2. Feladat

Válasszon ki két, azonos területet fejlesztő, de más célcsoportnál végrehajtott feladatot (pl. motoros képességek fejlesztése tanulásban akadályozott és tipikus fejlődési menetű tanulók esetén).

Elemezze és hasonlítsa össze a feladatokat az alábbi szempontok szerint!

- Hogyan illeszkednek a feladatok a kliensek képességeikhez.

- A két feladat nehézsége (hasonlóságok különbözőségek).

- A felvezető és a terápiás kutya feladatai (hasonlóságok különbözőségek).