Skip navigation

Önellenőrző feladatok az 1. fejezethez

1. kérdés

Az inkluzív pedagógiai rendszer bevezetése által előtérbe került szemléletváltásnak melyek a főbb jellemzői?

2. kérdés

Mi jellemzi az ökológiai-rendszerszemléletű gyógypedagógiát?

3. kérdés

A kutyával asszisztált terápia és a lovasterápia hogyan illeszkedik az integratív pedagógiába és az ökológiai-rendszerszemléletű gyógypedagógiába?

4. kérdés

Mit jelent a pedagógia holisztikus megközelítése?

5. kérdés

A kutyával asszisztált terápia és a lovasterápia hogyan kapcsolódik a szenzoros integrációs terápiához?