Skip navigation

4.1. A 27/2009.(XII.3) SZMM rendelet - áttekintés

2009-ben megszületett a 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet A segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól, mely rendezte a segítő kutyák, köztük a terápiás kutyák helyzetét. A rendeletet a szociális és munkaügyi miniszter adta ki.

Definiálja a területtel kapcsolatos alapfogalmakat, köztük a segítő kutya, a gazda fogalmát. Értelmezésében

segítő kutya: a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő kutya” és

gazda:„ca) az a fogyatékossággal élő személy, aki segítő kutyát alkalmaz és a segítő kutya használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt vett, valamint eredményes vizsgát tett,

cb) a terápiás kutyát irányító személy, aki a segítő kutya használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt vett és eredményes vizsgát tett” ” (27/2009.(XII.3)1.§.b-c.) http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk09174.pdf

A segítőkutyákon belül definiált alkategóriák:

(1) vakvezető kutya,

(2) mozgáskorlátozott személyt segítő kutya,

(3) hangot jelző,

(4) rohamjelző kutya,

(5) a személyi segítő kutya 

(6) a terápiás kutya, (27/2009 (XII.3.)

(1) vakvezető kutya, melyet a látássérült személy vezetésére képeztek ki,

(2) mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, mely feladata a mozgáskorlátozott személy mindennapi tevékenységeinek segítése,

(3) hangot jelző, a hallássérült személy számára kiképzett kutya, mely a veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentő hangok jelzi,

(4) rohamjelző kutya, melyet az epilepsziával élő vagy más krónikus, rohamszerű állapotokkal járó betegséggel élő személy számára képeztek ki azért, hogy a roham során segítséget nyújtson,

(5) a személyi segítő kutya, mely feladata a fogyatékos személy segítése az önálló életvitelében, illetve

(6) a terápiás kutya, mely célja, feladata a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve rehabilitációs folyamat, munka támogatása (27/2009 (XII.3.)) http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk09174.pdf

 

A kiképző szervezetek helyzetét is rendezi. Tevékenykedésükhöz – a segítő kutyák kiképzése, illetve a segítő kutya használatára és gondozására való felkészítés - feltételként szabja meg, hogy (1) létesítő okiratában ezt a tevékenységet feltüntesse, (2) a kiképzést az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel rendelkező szakember végezze. Terápiás kutyák esetében a szervezet az alkalmazást is köteles a létesítő okiratában rögzíteni.

A rendelet értelmében a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter – a szervezetek közül pályázat útján 5 évre - közreműködő szervezetet jelöl ki.
Jelenleg ez a szervezet a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület. (www.matesze.hu )


A rendeletben rögzített feladatai:

- honlap üzemeltetése, melyen közzéteszi a kiképző szervezetek listáját, a segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos minden információt, mint vizsgaszabályzatok, annak személyi, tárgyi feltételeit, a vizsgadíjakat,

- szakmai tanácsadás,

- a vizsgák lefolytatása, tanúsítványok kiállítása.

 

A rendelet rögzíti a vizsgabizottság összetételét, a tagokkal szembeni szakmai elvárásokat, a vizsga szervezéssel kapcsolatos szabályokat.
Rendelkezik a kiképző szervezet és a gazda közti jogviszonyról a segítő kutya átadásával kapcsolatban.
Rögzíti azokat a helyszíneket, ahol a segítő kutyával a segítő kutyát alkalmazó személy jogszerűen tartózkodhat. Ezek a jelenlegi szabályzás alapján:

a)közforgalmú tömegközlekedési eszköz,

b) üzlet, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is,

c) bevásárlóközpont,

d) piac,

e) vásár,

f) szálláshely,

g) játszótér,

h) közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,

i) közfürdő területe,

j) állatkert,

k) közterület.

A jelenlegi szabályzás szerint a terápiás kutyával tartózkodni és terápiás kutyát bevinni csak közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben lehet.

Minden segítő kutya és az őt alkalmazó személy jogosult az üzemképes, álló mozgólépcsőt használni. Ezekről a helyekről a segítő kutyák csak akkor távolíthatóak el, ha a kutya a helyszínen tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Jelen szabályzás alapján a helyi ebtartási rendetekben a kutyák méretére és számára vonatkozó korlátozásokat nem kell alkalmazni az alkalmazás alatt álló és az alkalmazásból már kivont segítő kutyák esetén. A segítő kutyát szájkosár nélkül is alkalmazhatja a gazda vagy a kiképző.

A segítő kutyák tartózkodásával és használatával, valamint az önkormányzatok ebtartási rendeletének alkalmazásával kapcsolatos jogok vonatkoznak az Assistance Dogs Europe (ADEu)  és az Assistence Dog International (ADI) (http://www.assistancedogsinternational.org/regional-chapters/) tagszervezetei által külföldön kiképzett, és Magyarországra már kiképzetten behozott segítőkutyákra és gazdáikra is.

A szabályzás érinti a segítő kutyák tartásának és védelmének, ezekben az ügyekben eljáró személyeknek a körét, kötelességeit és jogait.
A szabályzás rendezte a rendelet hatályba lépése előtt segítő kutyának kiképzett kutyák alkalmazhatóságának feltételeit, az őket megillető jogokat.