Skip navigation

7.2. Együttműködési megállapodás

Ezen felmérés után következik az alkalmazó intézmény vagy magánszemély és a terápiás páros, illetve a mögötte lévő szervezet együttműködésének részleteit rögzítő megállapodás megkötése, melynek célja a munka kereteinek meghatározása a zökkenőmentes munka érdekében. Ebben érdemes rögzíteni az alábbiakat:

a) az együttműködő felek adatait, a kapcsolattartókat,

b) a megvalósítandó szakmai program lényegi elemeit, mint a célcsoportot, a foglalkozások helyszínét, időpontját, rendszerességét, a program kereteit, céljait,

c) a program megvalósításának időkeretét,

d) az együttműködő felek jogait és kötelezettségeit, az általuk vállalt feladatokat, a tárgyi és személyi feltételeket, például

  • a foglalkozáson résztvevő személyek körét, -konkrét feladataikat (5.1. fejezet
  • a foglalkozás megtartásának vagy elmaradásának kritériumait
    (pl. betegség akár a kutya, akár a kliensek esetén), illetve az erről való értesítés módját,
  • az alkalmazott eszközök biztosításával megbízott résztvevő(k) személyét,
  • azon helyiségek listáját, ahol a terápiás kutya tartózkodhat, illetve ezen helyiségek takarításáért felelős fél meghatározását,
  • a foglalkozások tervezéséhez, értékeléséhez a szakmai együttműködés fórumait,
  • a szakmai ellenőrzés lehetőségeit, módjait,
  • a díjazást, stb.

e) ezen túl minden olyan elemet, mely az együttműködő felek számára fontos a sikeres együttműködés megvalósítása érdekében.