Skip navigation

2.1.1.8. Kreatív önkifejezés, alkotó tanulás

Ez jelenti az előkészítő megbeszélést, bemutatást, eszközök kiválasztását, a körülmények megteremtését a későbbi munkához. Lehetséges a korábban tanultak felidézése (például lovastorna feladatok). A már begyakorlott lovastorna gyakorlatok (pl.: törökülés, feltérdelés a lovon) bemutatása által megmutathatják a lovasok önállóságukat, eredményes tanulásukat. Beszélgethetnek egy előzetesen kiválasztott témáról: közvetlenül átélt eseményekről; természeti élményekről; irodalmi, zenei, vagy egyéb alkotásokról (érzelmek, hangulatok spontán megjelenítése). Az élményekben megjelenő érzelmi energiák segítségével megtörténhet az egyéni kifejezés megtalálása, formába öntése, alkotás létrehozása (pl.: rajzok, agyagszobrok, festmények). Megismerhetnek elismerten értékes művészeti alkotásokat, felfedezhetik a műalkotások egymástól eltérő másságát. Megbeszélhető az alkotó képesség megjelenése a mindennapokban (pl.: kapcsolatok alakítása, környezetalakítás). A ló, a lovaglás a közös nevező, mely a lovasokat egy közösségbe kovácsolja. Az alkotás tanulása közben mindenki átélheti a létrehozás-késztetést. Felismerheti, hogy a fantázia megvalósításának vannak külső korlátai: pl. időkorlátok. Megtapasztalhatja viszont azt is, hogy a fantáziának nagyon tág tere van a korlátok közepette is. (Mesterházi, 1998)

2.11. ábra: A Dzsungel-könyve feldolgozása [Forrás: saját gyűjtemény]

Az alkotó fantázia segítségével a jövőben megvalósuló történéseket formáljuk meg, készítjük elő. Az alkotó fantázia nem a lehetetlen dolgokkal foglalkozik, hanem a valószínűvel, a lehetségessel. Segítségével kisebb-nagyobb mértékben el lehet hagyni a bevált, kitaposott ösvényt, olyasmit lehet létrehozni (bármilyen csekély mértékű is legyen az újdonság), ami eddig nem létezett, vagy nem így létezett. (Mesterházi, 1998) Művészi előadásokat is lehet kitalálni, ahol a lovon és a ló körül a gyerekek előre meghatározott koreográfia szerint táncolnak és énekelnek (mint például a „Dzsungel könyve” című zenés darab egyik betétdalára írt kreatív előadáson, 2.11. ábra).