Skip navigation

7. Előkészítő- és utómunkák (Köböl Erika)

Az előzőekben áttekintettük kutyával támogatott foglalkozások alkalmazási lehetőségeit, illetve láttunk feladatszinten példákat a megvalósításra. A gyakorlati munkát, a foglalkozások megtartását azonban számos feladat előzi meg, illetve követi, melyek mind támogatják a munka hatékonyságát. Ezek az alábbiak.

 

7.1. Intézményfelmérés

7.2. Együttműködési megállapodás

7.3. Intézménybejárás

7.4. Tájékoztató és engedélyek

7.5. Előkészítő, tervező team munka – felkészülés és tervezés hosszú és rövid távon

7.6. Értékelő, elemző team munka, dokumentálás, további tervezés rövid és hosszú távon

 

Célunk, hogy a gyakorlati munka zökkenőmentes előkészítésére, kivitelezésére és egy-egy szakasz lezárására, illetve ebben a folyamatban az irányító szerepre felkészítsük a hallgatókat. A tervezésnek, a tanítás-tanulás folyamatának, az értékelésnek és a visszacsatolás módjainak részletes didaktikai lépéseit - részben építve a leendő csoportvezetők szakmai felkészültségére, részben a tananyag céljai és korlátai miatt - részletesen nem tárgyaljuk, csupán jelezzük ennek szükségszerűségét ebben az esetben is.