Skip navigation

Tesztkérdések a 3.1. fejezethez

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Egyes kutyafajták a sakáltól, míg mások a farkastól származnak.

Kérdés 2

A háziasítás során a farkasra jellemző kommunikatív jelzések szerepe nőtt, mivel a kutyák jellegzetesen tagolt vokalizációja (az ugatás) olyan sajátosságukká vált, amit nagyon sokféle helyzetben változatosan alkalmaznak.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

 A fajtákra való tudatos szelektálás

Válaszok

a, ma már nem jellemző

b, a kutya háziasításának későbbi szakaszában indult csak el

c, a kutya háziasításának első szakaszában megkezdődött

d, következménye a beltenyésztés, ami a farkasszerű külső gyors megváltozásához vezetett

Visszajelzés