Skip navigation

6.4.2. Kompetenciák, képességek, készségek fejlesztése

Nagy József szerint a személyiség működésének, adaptációjának, fejlődésének alaprendszerét a kompetenciák alkotják. A kompetenciákat néhány tucat alapképesség (pl.: olvasási, konvertáló, gondolkodási, tudásszervező képesség) építi fel, melyeket azonban már sok ezer készség, egyszerűbb készségek, szokások, öröklött és tanult rutinok alkotnak (Nagy, 2008). Az egyéni fejlődési diagnosztikus térkép segítségével lehetőség van az egyénre szabott kritériumorientált rendszeres, folyamatos fejlesztés tervezésére, valamint nyomon követésére (Nagy, 2008). Ez különösen fontos olyan csoportok esetén, ahol például a sérülések különböző foka, a különböző képességprofilok miatt nagy változatosságot találunk. Az ismeretelsajátítási különböző fokú nehézségei esetén tehát szükségszerű mélyebbre ásni. Fel kell tárni, hogy az adott esetben milyen alapvető kompetenciákra, képességekre, készségekre van szükség a sikeres ismeretelsajátításhoz, illetve fel kell térképezni, hogy hol és milyen szinten lép fel probléma.

A terápiás kutya szélesebb körű alkalmazhatósága ezen a területen talán a legváltozatosabb. Tekintsük át a fejlesztési területek szerint a lehetőségeket.