Skip navigation

5.3. Összefoglalás

A kutyával asszisztált foglalkozások során a hatékony munka érdekében több szakember működik együtt a célcsoporttal és annak tagjaival. A foglalkozás jellege miatt elengedhetetlen tagja a képzett és vizsgázott terápiás kutya és felvezetője, akiknek közös és érvényes igazolvánnyal kell rendelkezniük. A team vezetője a csoportvezető, aki végzettsége alapján jogosult az adott célcsoport szakmai vezetésére. Tananyagunk elsősorban az ő felkészülést hivatott biztosítani. A hatékony munka érdekében célcsoporttól függően sokszor szükséges a közvetlen segítők, például (gyógy)pedagógiai asszisztensek közreműködése. A munkát távolról további szakemberek támogatják. A csoportvezető oldaláról például orvosok a szakvéleményeikkel, a felvezető és kutya oldaláról például a kiképző.

Fontos, hogy ezen együttműködő tagok ismerjék feladataikat, kompetenciájukat és azok határait is, illetve ezeket a határokat a leghatékonyabb munka és a legjobb eredmények elérése érdekében be is tartsák.

A rehabilitáció elveit a fentiek alapján a következőképpen összegezhetjük.

A rehabilitáció elvei - a teljes team szempontjai

- fokozatosság,

- folyamatosság,

- következetesség és

- partnerség. (Pető, 1994. 36-38. o.; Göllesz, 1986.)

A kliensre és a szakemberekre közösen háruló feladatok:

- tűrőképesség,

- alkalmazkodási képesség,

- a változások elviselésének képessége,

- az új megtanulásának képessége,

- a szociális illeszkedés képessége.

 

A szakemberek szempontjai:

- az életszerűség elve,

- az adekvát terhelés elve,

- az adaptáció elve,

- az egyéni elbírálás elve,

- a türelmesség elve,

- a rugalmasság és

- az önművelés elve.

 

A szűkebb és tágabb környezetre váró feladatok:

- elfogadni a változásokat,

- megkeresni a segítő mechanizmusokat,

- kialakítani a szükséges mértékű védelmet,

- előteremteni a segítőeszközöket, forrásokat,

- erőt és attitűdöt formálni az alkalmazkodáshoz,

- elfogadni és megtartani az új lehetőségeket,

- megakadályozni a visszaesést, állapotromlást,

- fejleszteni,

- megalkotni a jogi, etikai és magatartási körülményeket.

(Pető, 1994. 36-38. o.; Göllesz, 1986.)