Skip navigation

2.1.1.5. Gyakorlás, automatizáló tanulás

Cselekvési folyamat elképzelése és kipróbálása egy körülhatárolt és közvetlen cél elérése érdekében a lovastorna feladatoknál (pl.: hátrafordulni a lovon, törökülés a lovon). A cselekvési folyamat lépéseit el kell képzelni, meg kell tervezni (a folyamat lebontása szakaszokra, a szükséges feltételek és szabályok megállapítása, a cselekvési szakaszok értelmének és kapcsolatainak elemzése). A lovon való hátrafordulásnál is minden egyes mozdulatot előre meg kell tervezni. Az egyes lépések elvégzésének, minőségének értékelése is megtörténhet. A lovastorna feladat végrehajtásának szakaszait megbeszélhetik és értékelhetik a lovasok a terapeutával, illetve a társakkal együtt. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozások során ismétlés és automatizálás sok különböző feladatban és helyzetben előfordul (pl.: lóápolás technikája, csomókötés tanulása, 2.8. ábra).

2.8. ábra: A csomókötés gyakorlása [Forrás: saját gyűjtemény]

A ló ápolásához a gyermeknek, fiatalnak össze kell hangolnia testének két oldalát, a két kéz mozgását. A megfelelő mozgástervezés szükséges a ló szerszámozásánál, az önálló lovaglásnál, a lovastorna feladatoknál, illetve a ló vezetésénél is. Fontos megfigyelnie a lovasoknak a szabályok betartását például egy lovastorna feladat elvégzésénél. Az egyes elemek rendszeres gyakorlása nélkül cselekedeteik rendezetlenek, diszharmonikusak lesznek. Ennek a tanulási modellnek a segítségével hatásosan fejleszthető a fiatalok érzékelése, észlelése, emlékezete és mozgáskoordinációja. (Mesterházi, 1998; Bozori, 2011) A hasznos elfoglaltság és tevékenység kialakításának feltétele a strukturált időtöltés, a napi, heti szokásrend következetes betartása és betartatása. Ezek segítségével épül be szilárdan a tevékenységi funkciókba a már megtanított ismeret. (Kalina és Rétháti, 2012)