Skip navigation

7.5.1.A csoportvezető felkészülése

A csoportvezető hosszú távú felkészülését A team tagjainak képzettsége, azok összefüggései a szabályzással című (5.2.) fejezetben tárgyalt, a számára kialakított képzési lehetőségek biztosítják.

A hosszú távú tervezés feladatai:

- csoportvezető szakemberként teljes körű ismereteket szerez a kliensekkel kapcsolatban (anamnézis, jelen állapot, fejlesztendő területek)

- a célcsoport, kliensek számára a fentiek alapján fejlesztési tervet készít,

- kontrollcsoport és/vagy a célcsoport saját, terápia előtti állapotát felméri, mely viszonyítási alapot jelent a későbbiek során.

A rövid távú tervezés feladatai:

- foglalkozás- és feladattervezés a felvezetővel együttműködve.

A csoportvezető szakmai kompetenciái közé tartozó didaktikai ismeretei alapján végzi a teljes tervezési folyamatot, majd ezen terveihez illesztik hozzá a terápiás páros tevékenységét. Ennek során általános és konkrét célokat is megjelölnek.

A rövid távú felkészülés feladatait szintén az adott szakma didaktikai elvei szabják meg, de ez minden esetben már a konkrét felkészülést jelenti az adott foglakozás vezetésére, pl. a feladatok áttekintése, szükség esetén módosítása, a szükséges eszközök előkészítése, kliensek fogadása vagy kisérése, stb).