Skip navigation

7.5.4.1. A csoportvezető és a csoport szempontjai

A csoportvezető elsődleges célja, hogy a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő (sérüléstől, életkortól és a foglalkozás típusától függő specifikus) feladatokat tervezzen, illetve ezeknek a céloknak megfelelően felépítse a foglalkozást.

Meghatározza mind az éves, mind a tematikus, mind az óratervezés során a célokat, feladatokat, ezek logikus felépítését, a rájuk fordítandó időt, az alkalmazandó módszereket, a szükséges eszközöket, a helyszínt és a munkaformákat, és csoport esetén a differenciálás és az egyéni segítségnyújtás, valamint az ellenőrzés és értékelés lehetőségeit, módjait.

Ezek alapján megtervezze a foglalkozások konkrét menetét (Falus, 2007.).

Fontos szempontja a csoport balesetvédelmének biztosítása.