Skip navigation

2.1.3. Egész-ség

A személyes világtudat és az éntudat kapcsolata az egész-ség. A személyiség működésének alapvető feltétele a személyes tudat (a személyes világtudat és az éntudat) kialakulása (2.15. ábra). Ez az identitás alapja, az egzisztenciális jelentőségű döntések mércéje, a viselkedés legmagasabb szintű szabályozása. Koherens személyes tudat nélkül az ember viszonyítási alap, tájékozódási pontok, „iránytű” nélküli lény, akinek a viselkedését az öröklött mechanizmusok, az aktuális külső erőtér és a szokások kölcsönhatásai szabályozzák. (Nagy, 2002) A közösség és az egyén, a személyes világtudat és az éntudat szoros kapcsolata, kölcsönhatása teheti egésszé, egész-ségessé az egyén világát. A hagyományos egészségfelfogás helyett érdemes lenne más alapokra helyezkedni, hiszen az egészség nem a betegség ellentettje, hanem valami egészen más. A modern orvostudomány újabb kutatásai már kiemelik, hogy az egészség nem a betegség hiánya, több, más: a testi, a szellemi, a szociális jóllét állapota, amitől nincsen nagyon messze már az egész-ség szélesebb: morális és intellektuális jóllétként, épségként való értelmezése sem, melyben a jól-lét az egész ember épségét, egészségét jelenti. Ha tehát az „egészség” új fogalmát, a mindennapi egészségfogalomnál érvényesebb, teljesebb tartalmát keressük, túl kell lépnünk a hagyományos orvosi és köznapi, azaz betegségközpontú és szervi-szervezeti értelmezésen. (Kálmán, 2002)

A lovasterápia is lehetőséget nyújt az egész-ember gyógyítására, segít egy értékrendszer kialakításában. A lovasterápiának egyik célja lehet, hogy az egyénnek kialakuljon a személyes világtudata és az éntudata, mely identitásának alapja.

2.15. ábra: Amikor megvalósulnak álmaink [Forrás: saját gyűjtemény]

Az egyén identitásának megéléséhez az önmegismeréshez, az önmegvalósításhoz szükséges képességek fejlődését is tudja a lovasterápia segíteni. A továbbiakban abból a szempontból vizsgáljuk meg a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozásokat, hogy az egyes tanulási képességeket milyen módon fejleszti.