Skip navigation

6.6.2. Feladattudat és –tartás, sikerek- és kudarctűrés

Bármely nehézség vagy éppen félelmünk sikeres leküzdése felnőtt korban is igen pozitívan hat ránk. A gyermekek körében is az a tapasztalat, hogy ha sikeresen oldanak meg egy helyzetet, az örömmel tölti el őket. De mi a helyzet azokkal, akik már a kutyától is félnek? Számukra látszólag nem segítség a kutya. A kutyától való félelem azonban gyakran igen ambivalens módon jelenik meg, félelem és vonzódás egyben. Foglalkozásokon a csoport (társak és az a pedagógus, akikhez kötődik) segíthetnek ennek leküzdésében. A csoport pozitív visszajelzése a belül érzett örömöt pedig még tovább fokozza. A sikerélmény a feladat befejezésére (feladattartás), illetve újabb feladat végrehajtására (feladattartás, sikertűrés) serkent. Ehhez a folyamathoz pedig mindig ott egy társ a kutya személyében, aki mindig láthatóan örül a közös tevékenységnek, sőt akkor is együttműködik, ha a feladat akár több esetben sem sikerül tökéletesen (kudarctűrés). Ebben példát is mutathat a kliensnek, hiszen a kutyának is van joga a foglalkozásokon a hibázásra, de a feladat javítást tőle is elvárjuk.

 

6.6.2.1. ábra. Aki fél… (Forrás: saját gyűjtemény)

 

6.6.2.2. ábra. … és aki már nem. (Forrás: saját gyűjtemény)