Skip navigation

2.1.3.1. Kognitív képességek nevelése

A ló hatalmas, meleg teste, puha szőre, nagy és kedves szeme nagyon sok pozitív ingert, tapasztalatot közvetít a vele kapcsolatba kerülő személyeknek. A lóval fel lehet venni a szemkontaktust, át lehet ölelni, rá lehet ülni, rá lehet feküdni, s tapintás útján kapcsolatba lehet kerülni vele. Megnyugtat, ellazít, energiával tölt fel, melegséget és elfogadást közvetít. A lóval való foglalkozás, s a lovaglás során a különböző érzékszervek, analizátorok a külső és belső érzékelés állandó, folyamatosan változó hatása alatt állnak. Az állandó ritmusos mozgás fejleszti a haptikus, taktilis, kinesztetikus érzékelést. A gyakorlatok, játékos feladatok során a lovasok vizuális és akusztikus észlelése, érzékelése differenciáltabbá tehető. A szerialitás fejleszthető komplex feladatok (pl.: önálló lovaglás, lóápolás) lépéseinek helyes sorrendjének megtanulása révén. A lovaglással összefüggő új térátélés élménye, valamint a mozgó lóhoz való folyamatos alkalmazkodás segíti a gyerekek, fiatalok figyelmének fejlődését, általuk fokozható a figyelmük tartóssága. A lovaglás során végzett gyakorlatok (például lovastorna feladatok) fejlesztik megfigyelő képességüket, növelik emlékezeti teljesítményeiket. A foglalkozások során új ismeretek szerzésére is lehetőség van a ló tartásával, gondozásával, életmódjával, viselkedésével, ápolásával kapcsolatban (pl.: szaporodása, felépítése, testrészei, táplálkozása). Lovaglási helyzetben a lovas folyamatosan alkalmazkodik a ló mozgásához, mely cselekvésvezérléshez igazodó gondolkodási reakciót igényel. Az önálló lovaglással összekötött feladatok a kitartás, a figyelem tartósságát fokozottan fejlesztik (2.16. ábra). A gondolkodási reakció gyorsasága befolyásolható a ló jármódjának, mozgásgyorsaságának, a lovaglási területnek a megváltoztatásával. Az önálló lovaglási helyzetek az analógiás és a problémamegoldó gondolkodást egyaránt fejlesztik. (Bozori, 2002; Hameury és mtsai, 2010) 

2.16. ábra: Önálló lovaglás versenyhelyzetben, esőben [Forrás: saját gyűjtemény]

A gondolkodást segíti a ló ritmikus járása. Ez egy meditatív helyzetet is teremthet, mely nagyfokú pszichés ellazulást is eredményezhet.