Skip navigation

Felhasznált irodalom

Arthus-Bertrand, Yann (2005): Lovak. Corvina Kiadó, Budapest.          

Ayres, Anne Jean (1999a): A terápiás beavatkozás általános elvei és módszerei. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 6-22.

Ayres, Anne Jean (1999b): A szenzoros integráció és a gyermek. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 33-51.

Bárdos Katalin (1999): A szenzomotoros terápiás módszer mint az analitikusan orientált pszichoterápia eszköze. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 83-92.             

Benczúr Miklósné dr. (1998, szerk.): Gyógylovagoltatás. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Bleidick, Ulrich (1996): Az akadályozottak nevelésének antropológiai aspektusai. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 7-18.

Bozori Gabriella (2002): Lovasterápia – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből. Polu-Press Kkt., Székesfehérvár.

Bozori Gabriella (2005): Lovasterápia. A gyógypedagógiai lovaglás eredményességének vizsgálata. Felmérések, vizsgálatok, megfigyelések. CSÁK-CODEX Kft., Pákozd.

Bozori Gabriella (2011): A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, mint a gyógypedagógiai terápiák egyfajta lehetősége. ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, Szakdolgozat, Budapest.   

Buber, Martin (1991): Én és Te. Európa Könyvkiadó, Budapest.            

Dr. Büki György - Györgypál Zoltánné - Katona Enikő - Rétháti Györgyi (2002): Lovasterápia, hippoterápia. UNIKORNIS Egészségforrás Alapítvány, Balogunyom.

Deér József (1993): Pogány magyarság, keresztény magyarság. Holnap Kiadó, Budapest.

Dill, Erhard (1996): Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 55-60.                             

Eliade, Mircea (1996): A szent és a profán – A vallás lényegéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Haeberlin, Urs (1996): Gyógypedagógia és emberkép. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 34-54.

Hameury, L. – Delavous, P. – Teste, B. – Leroy, C. – Gaboriau, J-C. – Berthier, A. (2010): Équithérapie et autisme. Annales Medico Psychologiques. November 2010, Volume 168, Issue 9. 655-659.         

Hevesi Tímea Mária (2012): A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában. Fejlesztő Pedagógia, 23. 1-2. sz. 65-75.

Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György (1995): Jelképtár. Helikon Kiadó, Gyula. 

Kalina Katalin és Rétháti Györgyi (2012): Lovasterápiás foglalkozások. Fejlesztő Pedagógia, 23. 1-2. sz. 75-79.                           

Kálmán Zsófia – Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest.        

Kiesling, Ulla (2014): Szenzoros integrációs terápia mint dialógus. Megértés, tanulás és fejlesztés a harmonikus fejlődés érdekében. Medicina Könyvkiadó ZRT., Budapest.                     

Lappints Árpád (szerk., 2002): Érték és nevelés (szöveggyűjtemény). Comenius Bt., Pécs.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (2006): A tudományfejlődés szakaszai. In: Hoffmann Judit (2006, szerk.): Gyógypedagógia szöveggyűjtemény. Comenius Kft., Pécs. 89-98.               

Nagy József (2002): XXI. sz. és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.                       

Rahner, Karl (1983): A hit alapjai: bevezetés a kereszténység fogalmába. Szent István Társulat, Budapest.

Rózsa Sándor (1999): A szenzoros integráció a kultúrantropológia szemszögéből. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 1-7.

Szvatkó Anna (1999a): Bevezetés a szenzoros integrációs terápia szemléletébe. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 51-57.

Szvatkó Anna (1999b): Kiegészítő szempontok a szenzoros integráció diagnosztikájához. In.: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 67-71.

Szvatkó Anna (2009): Hiszen ez játék! Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben. In: M. Tamás Márta (2009, szerk.): Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 123-145.

Szvatkó Anna (2012): A szenzoros integrációs terápiák és a gyógypedagógiai fejlesztés. In: Gordosné Szabó Anna (2012, szerk.): Gyógyító pedagógia – Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 475-495.        

Terhorst, Gabi (2001): A szenzoros integráció fejlesztése gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás által. Hírlevél, 3. 2. sz. 1-3.        

Vašek, Stefan (2009): Speciális tanácsadás. In: Chaloupka Luboš – Varga Imre (2009, szerk.): Tanulmányok a speciális pedagógia területéről. Sapientia, Bratislava. 63-78.