Skip navigation

Önellenőrző feladatok a 3.1. fejezethez

1. kérdés

Mik a közvetlen bizonyítékai annak, hogy a ma élő kutya őse a farkas? 

2. kérdés

A legújabb kutatások szerint hol és mikor történt a kutya domesztikációja?

3. kérdés

Mit jelent az a feltételezés hogy a kutya és az ember között koevolúció zajlott le? 

4. kérdés

Melyek azok a viselkedésbeli tulajdonságok melyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a kutya hatékonyan beépülhetett az emberi környezetbe?

5. kérdés

Milyen külsődleges illetve viselkedésbeli változások következtek be a szelídség alapján szelektált ezüstrókák esetében?