Skip navigation

5.2.1. A csoportvezető pedagógus

A csoportvezetői feladatokat ellátó pedagógust –  aki a pedagógiai céljainak elérése érdekében tudatosan vonja be, használja fel a kutyát - tekinthetjük a „felhasználónak”. Mint a kliensekkel közvetlenül foglalkozó személy, csoportvezető ő felel teljes körűen (fejlődésükért, biztonságukért, stb.) a foglalkozáson résztvevőkért. Ehhez rendelkezik releváns pedagógiai végzettséggel, melyhez rendelt képzési és kimeneti követelmények alapján kompetens a foglalkozás tervezésére, vezetésére, rendelkezik az ehhez szükséges tudással, képességekkel, attitűddel, illetve az autónómia és a felelősségvállalás megfelelő szintjével (15/2006.IV.3.OM rendelet). 

Végzettsége azonban nem ír elő speciális ismereteket a foglalkozásokba bevont kutyával kapcsolatban. A feladata természetesen nem az, hogy a kutyát irányítsa (lásd: A team - Tagok és kompetenciák), de mindenképpen előnyös a hatékony és biztonságos munka érdekében, ha tisztában van a kutyától és a felvezetőtől reálisan elvárható teljesítménnyel – a tudással, képességgel és attitűddel - kapcsolatban.

Ennek biztosítása érdekében különböző képzéseken vehetnek részt a téma iránt érdeklődő pedagógusok,

Első sorban a pedagógia, az egészségügy vagy a szociális ágazat terén szakembereket képző felsőoktatási intézmények közül szerencsére egyre több tartja fontosnak, hogy hallgatóinak valamilyen módon lehetőséget biztosítson az állatasszisztált foglalkozásokkal való megismerkedésre. Erre lehetőséget adhat egy-egy kurzus részeként megszervezett hospitálás, melyek során betekinthetnek a hallgatóknak a témába. Mélyebb - a majdani gyakorlati munkához már megfelelő - alapot adhat egy teljes kurzus szervezése. Ilyen lehetőséget biztosít hallgatóinak többek között a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet speciálkollégium keretében.

A képzési lehetőségek között akkreditált pedagógusképzések is találhatóak. Ezen képzések – az akkreditációs eljárásnak köszönhetően - szakmailag ellenőrzött és engedélyezett tananyaggal a foglalkozások vezetéséhez minden szükséges elméleti és gyakorlati ismeretet biztosítanak, megfelelően felkészítik a pedagógusokat. Bár ezek a képzések nem teljesen azonos tematikával és tartalommal folynak, de közös elemük az alábbi alapismeretek átadása. A pedagógus ismereteket szerez a kutyával kapcsolatban, áttekintik a szabályzást fókuszálva a vizsgáztatás elemeire és az egészségügyi követelményekre. Elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a különböző munkaformákról, alkalmazási lehetőségekről, továbbá a munka szervezéséhez szükséges együttműködésről.

Szintén erre a munkára készít fel a pedagógusokat a Kutyaterápiás fejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak. „ A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kutyás terápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában illetve pszichoterápiában, ezen belül a kutyás terápiával, s ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a kutyás aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pszichoterápiás munka a kutya szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a kutyás aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezen kívül, betekintést nyernek az állatok viselkedésének és gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival.” (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2012.)

http://www.ke.hu/tartalom/oktatas/Kutyaterapias_fejl_szakember_KKK.pdf

A fenti képzések azonban – a jelenlegi szabályzás alapján - nem kötelezőek és nem feltételei a foglalkozások megtartásának.