Skip navigation

6.6.3. Együttműködés, kötődés és biztonság

Köszönések, feladatok és pihenők során tapasztalt tény, hogy a gyerekek jelentős részének igénye van a kutya érintésére, simogatására, átölelésére. Másik kutyával - akár saját, akár másik terápiás kutya - nem feltétlenül alakít ki minden gyerek ilyen közvetlen a viszonyt. Van olyan gyermek, aki a saját kutyájukat meg sem meri simogatni, de a foglalkozásokon gond nélkül vesz részt.

A tanulási motiváció szempontjából fontos szociális környezet és a kötődés kapcsán meg kell említenünk a terápiás kutyát, aki itt a társak és a pedagógusok körét szélesíti, vagyis a kliensnek a csoportvezetővel, a társakkal és a kutyával is együtt kell működnie a siker érdekében. A feladatok során folyamatosan figyelnie kell a társaira – legyen az egy másik kliens vagy a kutya, társai érdekeit is szem előtt kell tartania, illetve olyakor kompromisszumokat is kell kötnie a siker érdekében. A kutya, mint motivációs bázis segítséget jelent ezekben a társas helyzetekben.

 

6.6.3.1.ábra. Együttműködés a társakkal és a kutyával a siker érdekében (Forrás: saját gyűjtemény)

Motiváló ez természetesen azoknak a klienseknek, akik alapvetően szeretik a kutyát. A motiváció folyamata azonban kétirányú ezekben a csoportokban. A kliensek olykor olyan társsal vagy olyan feladathelyzetben is hajlandóak a kutya kedvéért dolgozni, melyet kutya nélkül nehéz lenne esetükben elérni. Ugyanakkor gyakran a csoport hat motiválóan arra az egyénre, aki fél a kutyától. Ilyenkor a kliens a társak vagy a pedagógus kedvért küzdi le a kutyától való félelmét, működik vele együtt. Bármelyik oldalról is indul el a folyamat, a kutya a csoport együttműködését, közösséggé alakulását segíti.