Skip navigation

Felhasznált irodalom

Bálint Mihály (1990): Az orvos, a betege és a betegség. Budapest.

Göllesz Viktor (1986): Gyógypedagógiai rehabilitáció. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kaposvári Egyetem (2015): Kutyaterápiás fejlesztő szakemberhttp://www.ke.hu/oktatas/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (2012): Kutyaterápiás fejlesztő szakember -KKK. http://www.ke.hu/tartalom/oktatas/Kutyaterapias_fejl_szakember_KKK.pdf

Köböl Erika (2001): Csoportterápiás megfigyelések pszichiátriai betegek nagycsoportjában. Szakdolgozat, kézirat, Szeged

MATESZE (2015a): Tanúsítvánnyal rendelkező kutyák és kliensek adatbázisahttp://www.matesze.hu/tanusitvany.html

MATESZE (2015b): A segítő kutyák kiképzését, átadását, viselkedését érintő standardok. http://www.matesze.hu/sparta/doktar/A-segito-kutyak-kikepzeset--atadasat--viselkedeset-erinto-standardok.pdf

MATESZE (2015c): Terápiás tanúsítványok hosszabbítása. http://www.matesze.hu/hosszabbitas.html

MATESZE (2015d): A terápiás kutyák vizsgaszabályzata. http://www.matesze.hu/sparta/doktar/Terapias-kutyak-vizsgaszabalyzata.pdf

Pető Zoltán(1994) (szerk): Rehabilitációs alapismeretek. SZOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged.

15/2006.IV.3.OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM