Skip navigation

6.4. Fejlesztési területek, lehetőségek

Az állatasszisztált foglalkozások széles körű felhasználást az előző alfejezetekben részben már láthattuk. A tananyag elsődleges célja a (gyógy)pedagógia alkalmazás lehetőségeinek bemutatása, így a továbbiakban részben ennek rendszerét tekintjük át a szakirodalom segítségével. Az áttekintés sorrendjét a problémáknak, nehézségeknek a gyakorlati munka során tapasztalt felismerési sorrendje adja. Mellette bemutatjuk a kutyával asszisztált foglalkozások alkalmazásának lehetőségeit különböző gyakorlati példák segítségével. A példákat a fejlesztendő területekhez igazodva rendszereztük. Igyekeztünk egy-egy fejlesztési területhez több célcsoportból is példát hozni. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a csoportosításnál minden esetben a feladat segítségével fejleszthető területek közül a legmarkánsabbat tekintettük a rendszerezés alapjának, ugyanakkor a feladatok legtöbbje több terület fejlesztésére is alkalmas.