Skip navigation

Ajánlott irodalom

Ayres, Anne Jean (1999b): A szenzoros integráció és a gyermek. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 33-51.

Bozori Gabriella (2011): A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, mint a gyógypedagógiai terápiák egyfajta lehetősége. ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, Szakdolgozat, Budapest.   

Mesterházi Zsuzsa (2006): A tudományfejlődés szakaszai. In: Hoffmann Judit (2006, szerk.): Gyógypedagógia szöveggyűjtemény. Comenius Kft., Pécs. 89-98.

Szvatkó Anna (2009): Hiszen ez játék! Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben. In: M. Tamás Márta (2009, szerk.): Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 123-145.