Skip navigation

5.1.4. Közvetlen és közvetett segítők

A foglalkozások előkészítő- és utómunkái során, valamint a konkrét foglalkozások lebonyolításában további szakemberek is közreműködhetnek közvetlenül vagy közvetve.

A leggyakoribb közvetlen segítők az oktatási-nevelési intézményekben a (gyógy)pedagógiai asszisztensek, akik munkaköri leírásuknak megfelelően részt vesznek a foglalkozások előkészítésében (pl. eszközt készítenek, a klienseket kísérik, stb.), segítik a foglalkozások lebonyolítását (pl. segítik a klienseket a feladatok elvégzésében, felügyelnek a csoport tagjaira, stb.), illetve segítik a foglalkozások utómunkálatait. Feladatuk sokrétű, részvételük jelentősen növelheti a foglalkozások színvonalát, hatékonyságát és minőségét.

A foglalkozást szervező intézmény, illetve a foglalkozás típusától függően olykor a közvetlen segítők lehetnek a szülők is, pl. korai fejlesztés vagy egyéni fejlesztés esetén. Feladatuk ebben az esetben hasonló lehet a (gyógy)pedagógiai asszisztensek esetén leírtakhoz.

Közvetett segítőként szerepelnek a tervezése, kivitelezése során azok a szakemberek, akik közvetlenül ugyan nem vesznek ugyan részt a foglalkozásokon, de valamilyen módon kapcsolatban állnak a célcsoport tagjaival és a csoportvezetővel (pl. gyógytornász, pszichológus, orvos, stb.), véleményük, tevékenységük befolyásolja a foglalkozások tervezését. A velük való kapcsolattartás a csoportvezető és/vagy a szülő feladata. Közvetett segítő szerepben jelenhet meg természetesen a szülő is.

További közvetett segítő szakember a terápiás kutya kiképzésében résztvevő habilitációs kutyakiképző, aki a felkészítésben segíti a párost, továbbá az állatorvos, aki a kutya egészségügyi állapotának megfelelő színvonalon tartásában vesz részt, illetve betegség esetén dönt a munka biztonságos folytatásával kapcsolatban. A velük való kapcsolattartás a felvezető feladata.