Skip navigation

6.4.1. Ismeretek elsajátítása

Az ismeretek átadása során a pedagógus rutinszerűen épít a korosztályra jellemző, már meglévő ismeretekre és elsajátítási, feladatmegoldási algoritmusokra. Ezek azonban a speciális igényű klienseknél – sérüléstípustól függően – speciális módon, egyéni konstellációban hiányosak lehetnek. Gyakran a pedagógusok épp tanórai ismeretelsajátítás során észlelik az esetleges problémákat, ez hívja fel a figyelmet a sajátos nevelési igény esetleges meglétére. Így az ismereti háttér és az ismeretkezelési algoritmus megléte vagy hiánya adja az első szintet, ahol az állatasszisztált foglalkozások segítséget jelenthetnek. A segítséget jelentheti az egyéni fejlesztés mellett a megszokott tanulási környezet átalakítása (Gaál, 2000) Ilyen hatékony átalakítást jelenthet a tanulás játékossá, játékká alakítása. Az adott életkorra, sérüléstípusra meghatározott ismeretanyag (pl. közoktatásban résztvevő számára az aktuális NAT, a hozzá kapcsolódó Irányelvek, kerettantervek által, stb.) átadásának az adott csoporthoz, klienshez illeszkedő módszertana segítheti, élménnyé teheti a munkát mind a kliens, mind a pedagógus számára (Singer és mts. 2006, WalbergPaik 2000, Köböl és Topál, 2012)

 

A kutya tanórákon vagy fejlesztő foglalkozásokon – lásd állatasszisztált oktatás, AAE - játékos feladatok formájában segítheti a tananyag elsajátítását (6.4.1.1. ábra). A kutya ebben az esetben lehet aktív résztvevő, például ő viszi a feladatokat a tanulóknak. 

6.4.1.1. ábra. Állatasszisztált oktatás. A terápiás kutya osztja ki a feladatokat. (Forrás: saját gyűjtemény)

 

Lehet együttműködő „osztálytárs” például egy memóriajáték keretében, ahol az adott osztályfoknak, tananyagnak megfelelő ismeret is sikeresen beépíthető a feladatba (6.4.1.2. ábra), illetve szolgálhat jutalmul (6.4.1.3. ábra) egy-egy sikeresen megoldott feladat után.

6.4.1.2. ábra. Memóriajáték gyerekeknek. (Forrás: saját gyűjtemény)

 

6.4.1.3. ábra. Memóriajáték kutyáknak, jutalom a tanulóknak. (Forrás: saját gyűjtemény)

 

Mindenképpen pozitív hatása az oldott, tanulásra alkalmas légkör megteremtése.