Skip navigation

8.4. Foglalkozástervezetek

Az alábbiakban két foglalkozás tervezetét tekinthetjük át mintaként a fenti elvek gyakorlati alkalmazására.

Foglalkozástervezet - Természetismeret itt letölthető!

Foglalkozástervezet – Kommunikáció, beszéd itt letölthető!

Ebben az esetben egy természetismeret óra és egy fejlesztő foglalkozás feldolgozása történt állatasszisztált foglalkozások keretében. A feladatok tervezésénél, a sorrendjük kialakításánál mind a tananyag feldolgozásának, mind a terápiás kutya szempontjait figyelembe vettük. A feladatokban a kutya változatos szerepet kapott. Az ismeretelsajátítás és a fejlesztés céljait egyaránt hatékonyan tudta segíteni.

 

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

Elemezzék a tervezeteket az alábbi szempontok szerint:

- a foglalkozások tervezésének pedagógiai, didaktikai szempontjai, ennek megvalósulása,

- a foglalkozások tervezésének szempontjai a kutya és felvezetője oldaláról, ennek megvalósulása,

- a szempontok összehangolásának módja, a kompromisszum sikeressége.

 

Állítsanak össze egy foglalkozástervezet a kurzus során megismert vagy tervezett játékokból a tanult elvek alapján!