Skip navigation

6.4.2.5. Szociális és kommunikációs képességek fejlesztése

„Navigare necesse est!”tartja a mondás, vagyis „Hajózni pedig kell!”

Ugyanúgy együttműködnünk és kommunikálnunk is feltétlenül szükséges, ez társas létünk alapja. Ezeknek a területeknek a fejlesztése minden kutyával végzett feladat esetén megvalósítható, hiszen a kutyával a siker érdekében együtt kell működni. Ehhez folyamatosan figyelni kell rá, kommunikálni kell vele, gyakran az ő szempontjából is át kell gondolni a helyzeteket, pl. egy akadálypálya esetén. A jól végzett feladat után pedig jár a kutyának is a dicséret és a jutalom. A kutya esetlegesen hibás tevékenysége pedig újabb lehetőséget nyújt. Részben a kliensek megélhetik a hibázás „jogát”, másrészt tudatosulhat bennük az a tény, hogy a csoportvezető mástól is hibátlan feladatmegoldást vagy javítást vár. A fentiek alapján elmondható, hogy a kommunikáció minden dimenzióját (közlés, befogadás, verbális és nonverbális kommunikáció) érintjük a foglalkozások során. Különleges előnye az, hogy a foglalkozások során egy más fajhoz tartozó élőlénnyel, esetünkben a kutyával kell együttműködni és kommunikálni. Ennek az „idegen nyelv”-nek a megtanulása, alkalmazása felhívhatja a figyelmet saját kommunikációnk gyenge pontjaira.

Méltán népszerű - már csecsemőkortól alkalmazott – kommunikációfejlesztő eszközök a mondókák, versek, dalok. Ezek igen könnyen átalakíthatóak kutyás játékokká.

Erre egy példa Gábor Emese: Sűrű falomb közt… című verse, melyet a gyerekek közösen mondanak és az alábbi mozgással kísérik.

"Sűrű falomb közt

(A gyerekek kört alkotnak, karjaikat magasba emelik, a karok – a fák ágai – összehajlanak, árnyékot tartanak a kör – az erdő – közepén fekvő terápiás kutyának.)

Pittyen a cinke.

(Csippentő mozdulatot végeznek az ujjaikkal utánozva a madár csőrének mozgását.)

Sűrű falomb közt

Fény se süt át.

(Karjaikkal – a fák ágaival - a kör közepe felé összehajolnak.)

Ritka falomb közt

(Karjaikat széttárják.)

Sárga levél hull,

(Ujjaik mozgatásával utánozzák a hulló falevelek mozgását.)

Ritka falomb közt

(Karjukat széttárják.)

Illan a nyár." (Gábor, 2010)

(Az illan szóra megfordulnak saját tengelyük körül.)

A foglalkozás ezután bármelyik, az erdőhöz kapcsolható, pl. Mókusok, ki a házból! (6.4.2.1. videó) vagy a Rókafogó (6.4.2.12. videó) című játékkal folytatható. A vers - megteremtve a képzeletbeli helyszínt - történetbe helyezi a játékot.

A fejlesztési területek közül ez a kettő – a kommunikációs és szociális képességek – az, melyet minden feladat során célzottan vagy „mellékesen”, de mindenképpen fejlesztünk (1-11. videó).

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

Tekintse meg az alábbi videókat! Válasszon ki közülük legalább kettőt!

A kommunikációs vagy szociális képességek fejlesztésén belül mely részterület fejlesztésére alkalmazná az adott feladatot?

Milyen egyéb képességterület fejlesztésére alkalmas még az adott feladat?

 

Javaslat: a feladatot javasoljuk csoportmunkában végezni.

A csoportok osszák fel maguk között a videókat!

Tekintsék meg azokat, majd válaszoljanak a fenti kérdésekre.

Ezek után számoljanak be egymásnak a csoportok az alábbiak szerint:

-A látott feladat elmondása.

-A fő fejlesztési terület megnevezése.

-A további lehetséges fejlesztési területek megnevezése.

-Találjanak ki közösen egy olyan feladatot, amellyel ugyanez a területet fejleszthető.