Skip navigation

8. Feladatok, foglalkozások tervezése (Köböl Erika)

Az előzőek során körbejártuk a foglalkozások szervezésének lehetőségeit és a tervezésnek - a team tagjainak különböző szempontjából vizsgált – feladatait. A foglalkozások feladatainak és magának a foglalkozásoknak a megtervezése team munkában valósul meg hatékonyan. Ennek során a csoportvezető és felvezető – képviselve a célcsoport és a terápiás kutya érdekeit – közösen alakítja ki a különböző távlatú terveket.

Tananyagunkban nem térünk ki részletesen a foglalkozástervezés didaktikai lépéseire. Ennek oka az életkor, a sérüléstípusok és az intézménytípusok nagyfokú változatossága, ahol az állatasszisztált foglalkozásokat alkalmazzák. Ezeknél a speciális csoportoknál pedig a foglalkozástervezés részletei, szempontjai is igen speciálisak lehetnek. Az adott csoport vezetője, saját kompetenciái és az adott célcsoport foglalkozástervezési lépései, szempontjai alapján tervez.

Emellett azonban szeretnénk olyan általános elveket lefektetni, melyek a célcsoport típusától függetlenül minden esetben értelmezhetőek.

Ennek érdekében áttekintjük a tervezés általános lépéseit (8.1.), részletesen szólunk a foglalkozásoknak a speciális szerkezetét (8.2.) és indokoljuk is azt. A hatékony tervezés érdekében tematizáljuk a feladatokat a team tagjainak szempontjából (8.3.), végül a gyakorlatban már megvalósított foglalkozások tervezetével (8.4.) szeretnénk mintát adni az önálló munkához.

Mindezzel az a célunk, hogy a hallgató felkészüljön a foglakozások önálló tervezésére a feladatok megalkotása és a teljes foglalkozás megtervezése szintjén is, legyen képes összehangolni a csoportvezetőként kitűzött céljait a team minden tagjának érdekeivel, szükség esetén tudjon kompromisszumot kötni a közös célok érdekében.