Skip navigation

8.1. Foglalkozástervezés

Ahogy korábban is írtuk, a feladatok válogatásánál és sorrendjének kialakításánál a csoportvezető és a felvezető a kliensek és a terápiás kutya érdekeit képviselve köt kompromisszumot.

A tervezés során a feladatok sorrendjét a csoportvezető a csoportjánál a szokásos óra-, foglalkozástervezési, -vezetési szempontok alapján tervezi meg.

Ennek a folyamatnak az általános lépései:

- az óra helyének meghatározása a nagyobb tematikus egységben,

- célok, feladatok, követelmények meghatározása,

- a foglalkozás anyagának meghatározása,

- a csoporttagok sajátosságainak számbavétele,

- a módszerek, eszközök és

- a szervezeti és munkaformák kiválasztása,

- didaktikai lépések megtervezése,

- a foglalkozás szerkezetének, menetének, a konkrét feladatoknak a kialakítása (Falus, 2007)