Skip navigation

Önellenőrző feladatok a 3.2. fejezethez

1. kérdés

Írja le röviden az "Idegen helyzet" teszt lényegét! 

2. kérdés

Hogyan hatott a kutya problémamegoldó képességére a domesztikáció? 

3. kérdés

Mondjon példákat arra, milyen formában nyilvánulhat meg az érzelmi-élettani szinkronizáció kutya és ember között?

4. kérdés

Mit tudunk a kutyák szociális tanulási képességeiről? 

5. kérdés

Mi a különbség a kutya- és farkaskölykök között az emberi mutatás követése szempontjából?