Skip navigation

2.2. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozások feltételei és játéktára

A lovasterápiás foglalkozásoknak, s azon belül a gyógypedagógiai lovaglásnak és lovastornának különleges személyi és tárgyi feltételei vannak. Az eredményes munka érdekében elsőként szükséges egy szakmai team létrehozása. A team tagjai: lovasterapeuta végzettséggel rendelkező szakember (gyógypedagógus, gyógytornász vagy pszichológus), a lovat ismerő ló vezető és a segítő. A terápiás team munkáját segítheti alkalomszerűen gyógytornász, pszichológus, orvos, lovas szakember. A terápiás team után a legfontosabb feltétel a vizsgázott terápiás ló. Elsődleges szempont, hogy a ló érett (öt évnél ne legyen fiatalabb), kedves, barátságos, nyugodt, kiegyensúlyozott legyen. A lovak kiválasztásánál figyelembe kell venni testfelépítésüket, méretüknek alkalmazkodnia kell a lovasokhoz (pl. kisebb gyermekek számára a kisebb termetű lovak a megfelelőek). Nemüket tekintve legalkalmasabbak a heréltek nyugodtságuk miatt. A kancáknak a magatartásuk az ivarzás időszakában megváltozhat, a mének pedig egyáltalán nem felelnek meg terápiás munkára, esetlegesen kiszámíthatatlan viselkedésük miatt. (Bozori, 2002)

A tárgyi feltételek biztosítása körébe beletartozik a füves vagy homokos talajú, zárt vagy bekerített lovaglási hely (ideális esetben 20 m x 40 m), az istálló, karám, legelő. Szükségesek még a lovagláshoz eszközök és felszerelések (pl.: kantárak, nyergek, izzasztók, kikötőszárak, fejvédők), illetve speciális felszerelések (pl.: voltizs heveder, felszálló dobogó vagy rámpa, műló). Biztosítani kell még akadálymentesített mellékhelyiséget, várakozó helyet, öltözőt, tusoló helyiséget. A lovasterápiás foglalkozások megkezdéséhez szükségesek még egyéb dokumentumok: orvosi javaslat, szülői nyilatkozat (hozzájárul, hogy gondozottja részt vegyen a foglalkozásokon), balesetbiztosítás, a lovas felmérése, s ezt követően fejlesztési terv készítése. Időszakonként a lovasterápia hatásait komplex, lehetőleg minden területre kiterjedő mérőmódszerrel érdemes vizsgálni (Bozori, 2005, 2011). A személyi és tárgyi feltételekről bővebben olvasható a www.lovasterapia.hu oldalon.

A lovasterápiás foglalkozások legismertebb kontraindikációi a következők: súlyos spazmus; gyulladásos eredetű csontízületi elváltozás aktív fázisában; gerinc fiziológiás görbületeinek csontrendszeri elváltozásai, deformitásai; baleset utáni csavaros, vagy lemezes rögzítések; Down-szindróma abban az esetben, ha atlantodentális  instabilitással társul (csigolyaröntgen szükséges ennek kizárására); csípőizületi elváltozások; csonttörésre való hajlam; kezeletlen felfekvési sebek (decubitus); sclerosis multiplex aktív fázisa; gyakori epilepsziás rohamok; retina leválás; egyéb problémák (pl.: embólia veszély, vérzékenység). A lovasterápiás foglalkozások kontraindikációinak a felsorolása a teljesség igénye nélküli, mert előfordulhatnak még kizáró tényezők (ezért is szükséges az orvosi javaslat megléte). (Bozori, 2002, 2011)

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozás eszköztára és módszerei megegyeznek az általánosan használt gyógypedagógiai eszközökkel, és módszerekkel. A játékok kiválogatásánál praktikus szempontokat kell még figyelembe venni:

- ha leesik a játék, és rálép a ló, akkor a játékban ne történjen nagy kár (ezért előnyben részesülnek a fa, illetve az erős műanyagból készült játékok);

- ne sok, apróbb darabból álljon a játék, mert ha leesik, akkor a homokból nehéz összeszedegetni;

- a játék bírja a nedvességet is, hiszen szemerkélő esőben is lehet még foglalkozásokat tartani (papír alapú feladatokat érdemes laminálni).

 

Nagymozgás fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: különböző méretű, színű, tapintású és súlyú labdák; különböző méretű és színű karikák; babzsákok; bóják; oszlopok; különböző színű kisvödrök; kötelek; fa rudak stb.

Játékok: a szabad térben végzett foglalkozások tág teret adnak a nagymozgás fejlesztését elősegítő játékokra. A leghatékonyabb „eszköz” maga a ló. A lóra való fel és leszállás, a ló hátán való egyensúlyozás, tornagyakorlatok (voltizsálás) végzése mellett különböző játékokkal, eszközökkel is segíthetjük a megfelelő mozgáskoordináció kialakulását. A lovastorna feladatokat lehet egyénileg, illetve párosan (esetenként hárman is) elvégezni. A következő lovastorna gyakorlatok alkalmazása a leggyakoribb: alapülés, oldalülés, malom (körbe forogni a lovon ülő helyzetben), sarokülés, hanyatt fekvés, hason fekvés, feltérdelés, törökülés, zászló. Végezhetnek a lovasok kargyakorlatokat (pl.: karemelések, karkörzések, tapsolás, ellentétes irányú gyakorlatok a két kar eltérő mozgása által); kézgyakorlatokat (pl.: csuklókörzés, ujjak mozgatása); alsó végtagot mozgató gyakorlatokat (pl.: bokakörzés, térdemelés); törzsgyakorlatokat (pl.: törzshajlítás, törzsfordítás, hanyatt fekvés). 

2.23. ábra: Ügyességi gyakorlat [Forrás: saját gyűjtemény]

Lehet eszközzel is dolgozni: miközben mozog a ló, karikát, labdát lehet célba dobni (a lovon megfordulva is, 2.23. ábra), egyik kézből a másikba átvenni, vödörbe pakolni; karikákba lehet ki- és bebújni; karikákat lehet akasztani a végtagokra. A lovasok lovagolhatnak a ló három jármódjában (lépés, ügetés, vágta) stb.

 

Finommozgás fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: formabeillesztők; fűzős játékok; csipeszek; kirakós játékok; legók; kötél; lószerszámok; oszlopok; vödrök; mágneses játék golyókkal; csavarható eszközök; ügyességi játékok (pl.: golyós labirintus játék); szeletelhető gyümölcsök; különböző méretű karikák; egymásra pakolható kockák stb. 

2.24. ábra: A figyelem, kitartás próbája [Forrás: saját gyűjtemény]

Játékok: lehet csomókötést kérni; a ló sörényébe csipeszeket rakni; pohárból edénybe vizet önteni; pohár vizet egyensúlyozni a mozgó lovon; rúddal karikákat levenni oszlopról (2.24. ábra); lószerszámokat szétszedni és összerakni; fűzni (2.25. ábra); oszlopokra rakott vödrökbe kisebb eszközök belehelyezni stb. 

2.25. ábra: Finom mozdulatok gyakorlása [Forrás: saját gyűjtemény]

Mozgó lovon formabeillesztőt összerakni; mágneses ceruza segítségével kis golyókat összegyűjteni, legóból a kért formát felépíteni; elemeket le- és felcsavarozni; felfűzni pálcára, zsinegre golyókat, gombokat, figurákat stb.                           

                                              

Orientációs képesség fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: orientációs képességet fejlesztő képességfejlesztő játékok (pl.: fa kirakó: arc darabjainak összerakása); csipeszek; papír gurigák; labdák; bóják; babzsákok; golfütők; karikák; nyereg; vezetőszár; golyóvezető játék stb.                                       

Játékok: bóják között vezetni a lovat; célba dobás labdákkal (2.26. ábra), babzsákokkal; bójákról kislabdákat leütni golfütővel; oszlopokra karikákat dobálni a ló hátáról.

2.26. ábra: Célba dobás [Forrás: saját gyűjtemény]

Különböző mozgások végzése lóháton (pl.: karkörzés, megfordulás a lovon, keresztezett mozgások gyakorlása); lovastorna gyakorlatok; önálló lovaglás; a ló vagy a lovas különböző részeire csipeszeket helyezni (pl.: sörénybe, farokba, izzasztóba, jobb lábra); ostorra papírgurigákat felfűzni stb..                  

                                  

Kognitív képesség fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: minden olyan eszköz, amely a gyógypedagógiai játékok eszköztárában megtalálható a fentebb leírt szempontok szerint válogatva. Például: Logico, Lük, Mi MICSODA készségfejlesztő játékok; memória játékok; formaegyeztetők; ok-okozati összefüggést gyakoroltató játékok; különböző színű, tapintású labdák, babzsákok, karikák; képes könyvek; konstrukciós játékok; kártyajátékok; geometriai formakereső játékok, montessori játékok; Okos Doboz oktató játékok; puzzle; ördöglakat; színfelismerő játékok; kép-párosító játékok; hangos, szagos játékok stb.

2.27. ábra: Egy jó megoldás élményének megosztása (autizmussal élő fiatalnál) [Forrás: saját gyűjtemény]

Játékok: szójátékok (pl.: labdadobás után állatok/fiúk/lányok/autók/zöldségek/gyümölcsök neveinek felsorolása felváltva a terapeutával); betűpárosító játékok; számolós játékok; szerialitást fejlesztő játékok (2.27. ábra); történet elmondása képek alapján; elvont fogalmak megbeszélése, értelmezése (pl. gondoskodás); asszociációs játékok; építős játékok; különböző formák beillesztése stb.

 

Kommunikációs képesség fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: képes könyvek; önálló képek (pl.: lovakkal kapcsolatos tudnivalókról); ábrák; mondókák; énekek; betű- és szójátékok; Brainbox képek; Logico; Lük; Mi MICSODA; Sztori kocka (képeket történetté kapcsolni); Találd ki! társasjáték; zenélő eszközök stb.

Játékok: el kell mesélnie a lovasnak, hogy mi történt vele aznap. Kérés gesztusnyelvvel (2.28. ábra).

2.28. ábra: Kérés tanulása [Forrás: saját gyűjtemény]

Mondja el, mit lát a kezébe adott képen; egy adott főfogalomhoz kell szavakat gyűjteni; rokon értelmű, hangutánzó és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése; közös mondókázás (pl.: Hóc, hóc katona; Gyí paci, paripa; Paripám csodaszép pejkó); különböző képekről egy összefüggő történetet elmondani; kitalálós játékok; mondókát zenével, ritmusát követve kísérje stb.

 

Kreatív képesség fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: mágneses- és építő játékok; mesék; Geotábla gumis képalkotó játék; kalapácsos építő játék; ékszerkészítő játék; gyöngyfűző játék; mozaik képkirakó geometriai formákkal; mágneses képkirakó játék; zenélő eszközök; foglalkozás után, lovas élmények kifejezésére: rajzeszközök; gyurma stb. 

2.29. ábra: Fantázia, kreativitás egy történet kitalálásakor [Forrás: saját gyűjtemény]

Játékok: mágneses játék elemeiből készítsen egy képet, és mesélje el, hogy mit ábrázol (2.29. ábra); készíthet gyöngyökből nyakláncot, mozaik, illetve mágneses képkirakóból képet; foglalkozás után készíthet gyurmából lovat; lerajzolhatja, lefestheti lovas élményeit stb.                                              

 

Szociális képesség fejlesztésének eszközei és játékai

Eszközök: lóápoló felszerelés; zeneszámok; vezetőszár; ló csemegék (pl.: répa, alma); futószár; társasjátékok (pl.: számolós, betűkeresős); öltöztethető figurák stb.

Játékok: a ló gondozása; lovas pályán akadályokon keresztül való vezetése a lónak; a ló etetése, megfigyelése, jellemzése, megsimogatása, érintése (2.30. ábra).

2.30. ábra: A társas kapcsolat szépsége (autizmussal élő gyermekkel) [Forrás: saját gyűjtemény]

Szerepjátékok; előre meghatározott szabályok szerinti társasjátékok; páros lovastorna gyakorlatok; csoportos feladatok, például előadások szervezése (ismert zeneszámokra koreográfia alapján mozgássorok végzése); voltizs foglalkozások: 4-5 gyermek dolgozik közösen egy futószáron - kb. 8 méter sugarú körön - haladó lóval; illetve versenyhelyzeteken (2.31. ábra) stb.

2.31. ábra: Sikerélmény kifejezése egy országos lovasterápiás versenyen [Forrás: saját gyűjtemény]