Skip navigation

2.1.1.6. Tanulásszervezés, stratégia-tanulás

A lovaglást előkészítő folyamatban meg kell tanulni az egymást követő lépéseket. Fontos a cselekvés megtervezése: a megfelelő eszközök összeválogatása, a munkafolyamat sorrendjének átgondolása. Fel kell ismerni a stratégiát, mely megkönnyíti a későbbi feladatmegoldást (egyes elemek, A ló ápolásához a gyermeknek, fiatalnak össze kell hangolnia testének két oldalát, a két kéz mozgását. A megfelelő mozgástervezés szükséges a ló szerszámozásánál, az önálló lovaglásnál, a lovastorna feladatoknál, illetve a ló vezetésénél is. Fontos megfigyelnie a lovasoknak a szabályok betartását például egy lovastorna feladat elvégzésénél. Az egyes elemek rendszeres gyakorlása nélkül cselekedeteik rendezetlenek, diszharmonikusak lesznek. Ennek a tanulási modellnek a segítségével hatásosan fejleszthető a fiatalok érzékelése, észlelése, emlékezete és mozgáskoordinációja. (Mesterházi, 1998; Bozori, 2011) A hasznos elfoglaltság és tevékenység kialakításának feltétele a strukturált időtöltés, a napi, heti szokásrend következetes betartása és betartatása. Ezek segítségével épül be szilárdan a tevékenységi funkciókba a már megtanított ismeret. (Kalina és Rétháti, 2012)                                         

ezek összekapcsolása, hatása és eredményessége). A ló ápolása, felszerszámozása, a lóra ülés lépései, a lovon való feladatok kivitelezése, a ló leszerszámozása mind megkívánja a megfelelő stratégia alkalmazását. A stratégia alkalmazása, az alkalmazás tapasztalatainak általánosítása különböző tanulási tartalmak megtanulásának felépítésében is segít. A stratégiát lehet értékelni, kritizálni, alkalmazhatóságát megállapítani. Megtanulják a lovasok, hogy egy cél eléréséhez a legegyszerűbb út az átgondolt, előre meghatározott cselekvések sorozata. 

2.9. ábra: Önálló feladatmegoldás (autizmussal élő fiatal által) [Forrás: saját gyűjtemény]

Eleinte a fiatal követi az irányító által megtervezett tanulási lépéseket, később egyre inkább maga is bekapcsolódik a folyamat kialakításába. (Mesterházi, 1998) A lóápolás, ló vezetés, lovardai szabályok betartása természetes módon hozzátartozik a lovasterápiás foglalkozások alatt elsajátítandó dolgokhoz. (Kalina és Rétháti, 2012; Hevesi, 2012; 2.9. ábra)